poslovanje

Primjenom ovog principa postat ćete produktivni i uspješni!

Znate li osnovno pravilo za postizanje uspjeha? 
80% uspjeha proizilazi iz svega 20% truda!

Ovo pravilo, ukoliko ga primjenjujete ispravno, sigurno će vam promijeniti život. Pravilo 80/20 poznatije kao Paretov princip dobilo je ime po utemeljitelju, italijanskom ekonomisti Vilfredu Paretu, 1895. 


Pareto je primijetio da je 80% bogatstva u to vrijeme kontroliralo samo 20% stanovništva.

Hrvatski

Između kompanije i savjetnika mora postojati profesionalna kemija

Prije nekih godinu dana, kada je čitava priča oko kolumni počela, sam sebi sam obećao da će jubilarna, tačnije ona pod rednim brojem 50, biti vezana za dio aktivnosti kojima se i sam bavim. Kako sam sebi, tako i cijenjenim čitateljicama i čitateljima dužan sam dio definicija i pogleda na ovo specifično zanimanje.

Definicija savjetovanja

Hrvatski

Kako napraviti pozitivan iskorak u poslovanju?

Jedan od ključnih ciljeva svake organizacije je profitabilno poslovanje. Ako taj preduvjet nije zadovoljen, uzalud nam svi pozitivni ključni pokazatelji jer neće biti moguće ulagati u poslovanje.

U današnjem okruženju gdje se sve vrti oko ostvarenja rezultata, rijetki razmišljaju što mogu bolje učiniti u svom poslovanju, a oni čije brojke imaju negativan predznak često su zatočeni unutar istog kruga.

Hrvatski

KVALITETNA PRIPREMA: Redovni sastanci i razvoj osoblja

Budući da je početak poslovne godine, pojačanim ritmom su prisutni sastanci u kompanijama, uključujući i realni sektor. Konačni brojevi za 2017 . godinu su prisutni, izvještaji završeni, a već su i dva tjedna ove godine prošla. Već i u nekim ranijim kolumnama smo se doticali potrebe i načina ove forme komunikacije, ali je zbog raznih faktora, potrebno što konstruktivnije ući u godinu.

Način i kompozicija sastanaka

Hrvatski

Kada investirati i koji model financiranja odabrati?

Investicije ili ulaganja kao definicija, predstavljaju materijalna ulaganja, kao i ulaganja u znanje, radi osiguravanja i ostvarivanja pozitivnih učinaka u budućnosti. S vremenskog aspekta, investirati se može kroz jedan ili više vremenskih perioda.

Tko su ulagači?

Osnovni ulagači u većini kompanija su vlasnici, sa svojim znanjem i kapitalom. Kapital predstavlja snagu kompanije da odgovori na poslovne izazove, a znanje realne vještine koje su aktivne i atraktivne na tržištu. Navedena ulaganja su osnovna i realna okosnica osnivanja i rasta.

Hrvatski

Rizici u poslovanju i kako upravljati s njima

Školskim rječnikom rečeno, rizici poslovanja predstavljaju vjerojatnoću događanja negativnih posljedica u kompaniji. U naravi predstavljaju gubitak (tržišta, ljudi, novca), ali i manji dobitak od planiranog (povrat investicije). Podjela i definicija je otprilike koliko i dnevnih izazova u poslovanju jedne kompanije. Čitajući i analizirajući situaciju u MSP segmentu, prvenstveno u tranzicijskim tržištima, postoje preklapanja koja se u sličnim formama preklapaju, te samim tim kvalificira sebe kao osnovne izazove sa risk aspekta.

Hrvatski

Kako napraviti plan restrukturiranja poduzeća?

Poduzeće bi moralo biti u poziciji servisirati svoje poslovne obaveze koje su produkt poslovanja. U situacijama kada ne postoji ta mogućnost, imamo umanjenu poslovnu aktivnost, poslovanje sa gubitkom. Jasno je da „model“ dugoročno nije u mogućnosti odgovoriti na tržište, te da je nužno restrukturiranje.

Restrukturiranje predstavlja skup aktivnosti i procesa s ciljem značajnijeg zaokreta u poslovanju. Vlasnici i menadžment se snažno odupiru jasnim i odgovornim rezovima, što je zavrijedilo našu pažnju i potrebu za elaboriranjem.

Hrvatski

Dugovanja - upravljanje obvezama

Postoji česta izreka koja kaže da je „dug jedina i najstarija religija na svijetu“. U suštini, kada kao osoba ili kompanija imate (značajne) obveze, onda i ne možete u potpunosti pratiti svoje želje, prag tolerancije je veći, jer ste prisiljeni poslovati ili pratiti ciljeve nekog od dobavljača (banke, klasični dobavljači).

Upravljanje pasivom u kompanijama

Hrvatski

Segmentacija poslovnog modela

Pišući i pričajući o ponašanju modela MSP, kao i dijelu izvještavanja koje bi trebalo prezentirati rezultate, postoji i dio stvari koji nije vidljiv, a držim da predstavlja bitan faktor u poslovanju. Riječ je o klasifikaciji, segmentaciji, npr. kupaca (može biti tržišta, dobavljača i sl.)

Segmentacija

Najjednostavnije rečeno, segmentacija predstavlja podjelu na manje podskupove. Gledajući npr. kupce, unutar kompanije, mogu biti novi, stari; strateški ili ne; s potencijalom ili bez.

Hrvatski