FINANCIJSKI LABORATORIJ
Kako napraviti plan restrukturiranja poduzeća?
Nedim Šuta Svijet financija 07 kolovoza, 2017

Poduzeće bi moralo biti u poziciji servisirati svoje poslovne obaveze koje su produkt poslovanja. U situacijama kada ne postoji ta mogućnost, imamo umanjenu poslovnu aktivnost, poslovanje sa gubitkom. Jasno je da „model“ dugoročno nije u mogućnosti odgovoriti na tržište, te da je nužno restrukturiranje.

Restrukturiranje predstavlja skup aktivnosti i procesa s ciljem značajnijeg zaokreta u poslovanju. Vlasnici i menadžment se snažno odupiru jasnim i odgovornim rezovima, što je zavrijedilo našu pažnju i potrebu za elaboriranjem.

Psihološka pozadina restrukturiranja

Samo u ovom tjednu sam imao tri razgovora, koji u svojoj definiciji imaju primjese potrebe za restrukturiranjem. Vlasnici bi najradije stavili fokus na banke, uzeli dodatni kredit, produžili rok, iako svi pokazatelji govore da je nedostatak novca posljedica, a ne uzrok trenutne situacije.

Iako činjenica da su nas kontaktirali pokazuje dovoljnu svijest da je „nešto“ pogrešno, najteži dio jeste priznati da je to „nešto“ internog karaktera, i s tim imamo i najviše problema.

Samorefleksija je takva kakva jeste, subjektivna, osoblje je super, kupci, dobavljači, ali....

Obrambeno restrukturiranje

Na našim područjima predstavlja najčešću pojavu i skup aktivnosti. Tržište i prodaja imaju negativne trendove, smanjuje se broj zaposlenih, troškovi su u prvom planu. U suštini pričamo o financijskim zaokretima i rezovima u poslovanju. U principu, kompanija je objekt, a ne subjekt svoje sudbine.

Strateško restrukturiranje

Za razliku od obrambenog, strateško se odnosi na restrukturiranje i ulaganje u ljudske potencijale i upravljanje investicijama. Poslovna je praksa da se uspješne kompanije strateški restrukturiraju, a one manje uspješne obrambeno.

Faze restrukturiranja

Same faze restrukturiranja su različite, ali se mogu sažeti u tri osnovne:

- Financijsko
- Operativno-organizacijsko (poslovno)
- Strateško restrukturiranje.

Navedenim fazama restrukturiranja trebala bi prethoditi „nulta“ faza ili faza preispitivanja koja predstavlja temelj za provođenje procesa (situacija s početka teksta).

Financijsko restrukturiranje obuhvaća bilance poduzeća, odnosno promjenu strukture stalnih i obrtnih sredstava te obvezu poduzeća. U financijsko restrukturiranje spada pretvaranje kratkoročnih obveza u dugoročne (reprogramiranje i refinanciranje dugova), otpis dugova, pretvaranje dugova u udjele i sl. Osnovni cilj je povećanje likvidnosti.

Poslovno restrukturiranje se odnosi na operativno restrukturiranje bazirano na restrukturiranju marketinga, proizvodnih procesa, tehnologije, troškova, upravljačkog sustava i osoblja te organizacijsko restrukturiranje koje obuhvaća promjene u organizaciji i upravljanju poduzećem tj. formiranje strateških poslovnih jedinica, centara odgovornosti, i sl. Osnovni cilj je poboljšati profitabilnost, smanjiti troškove i povećati solventnost poduzeća.

Strateško restrukturiranje provodi se s ciljem dugoročne održivosti poslovanja, a obuhvaća smanjenje kompleksnosti asortimana, identifikaciju dodatnih profitnih niša, nastup na novim tržištima, fokusiranje na najprofitabilnije elemente u kompaniji, uz izdvajanje sporednih aktivnosti, te nove i modernije modele poslovanja.

Iako su faze restrukturiranja navedene prema redoslijedu provođenja, ne može se jednoznačno tvrditi da se restrukturiranje mora provoditi prema utvrđenom redoslijedu. Svaka od navedenih faza uzročno-posljedično je vezana za ostale faze.

Restrukturiranje MSP razlikuje se od restrukturiranja u velikim sustavima prvenstveno u samom procesu i krajnjim rezultatima.

Kratkoročno gledano, najbrži rezultati dolaze u MSP, ali i efekti najkraće traju, tako da je fleksibilnost malog i srednjeg poduzetništva potrebno češće koristiti u ove svrhe.

Sama činjenica da Vas je naslov zaintrigirao, govori da, ukoliko ste vlasnik, razmišljate o sličnom. Restrukturiranje ima negativnu konotaciju u našem poslovnom rječniku, zato nam teško pada i tematika.

Isto možemo zvati i novim redizajnom, reidentifikacijom, ali u suštini, predstavlja skoro pa neminovnost kako u poslovnom, tako i privatnom životu.

Želim Vam uspješan početak još jednog tjedna!

Nedim Šuta

Autor opis: 
20 godina radi u financijskom sektoru, na odgovornim dužnostima u bankama i osiguranju. U radu se susretao s kompanijama različitih profila, analizirajući njihov rad, financije, rast i kreditnu sposobnost. Vlasnik je kompanije FINLAB.
Slika autora: 
O Autoru
Nedim Šuta
Video
ANER KRUŠKONJA, OBRTNIČKA KOMORA HNŽ
Koliko se danas isplati biti obrtnik
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!