FINANCIJSKI LABORATORIJ
Rizici u poslovanju i kako upravljati s njima
Nedim Šuta Svijet financija 10 srpnja, 2017

Školskim rječnikom rečeno, rizici poslovanja predstavljaju vjerojatnoću događanja negativnih posljedica u kompaniji. U naravi predstavljaju gubitak (tržišta, ljudi, novca), ali i manji dobitak od planiranog (povrat investicije). Podjela i definicija je otprilike koliko i dnevnih izazova u poslovanju jedne kompanije. Čitajući i analizirajući situaciju u MSP segmentu, prvenstveno u tranzicijskim tržištima, postoje preklapanja koja se u sličnim formama preklapaju, te samim tim kvalificira sebe kao osnovne izazove sa risk aspekta. Riječ je o financijskim, HR-kadrovskim i tržišnim rizicima.

Financijski rizici poslovanja

Iako načelno sve financijske institucije kao svoj primarni cilj imaju MSP, u situaciji je situacija značajno drugačija. Pristup komercijalnim sredstvima i dalje predstavlja najveći rizik u dnevnom poslovanju. Razlozi, rizici, variraju od vremena do vremena, ali je rezultat sličan. Argumentacija, s bankarske strane je ili nizak kapital, ili nizak prihod, velika zaduženost. U principu, da je ovo sve napravljeno, sredstva ne bi bila ni potrebna. Povremeno, banke i financijske institucije naprave pojedinačan iskorak, ali ne postoji stalan i konzistentan partner kroz duži vremenski period. Sve to u određenim slučajevima dovodi do situacija kada kompanija mora mijenjati financijske partnere u vrlo kratkom roku. Neobnavljanje kratkoročnih izloženosti, garancija mogu firmu u poslovnom smislu „ugušiti“ u roku od mjesec dana.

HR-kadriranje

To je rizik koji tek dolazi pod „povećalo“ kako interno, tako i eksterno. S jedne strane imamo različita shvaćanja o kompaniji (uposleni VS menadžment), dok sa druge strane imamo nedostatak bilo kakve strukture. Banke i vjerovnici već počinju razvijati scenarija po ovom pitaju, što kada dođe do smjene generacije, da li postoji organigram, plan za isti i sl.

Iako izgleda daleko i teoretski, mislim da će ovaj dio igrati najznačajniju ulogu u budućem poslovanju i razvoju pojedinačnih kompanija. Načini, mogućnosti i modeli su prezentirani u prethodnim kolumnama, tako da nema pretjerane potrebe za podsjećanjem. Mislim da je potrebno da se slična pitanja i samorefleksije povremeno postavljaju i od strane samih vlasnika.

Tržište i tržišni rizici

Rizik koji je prisutan u svakom momentu i svakom poslu. Čak, na dio stvari se ne može utjecati, ukoliko dođe do promjene u posmatranju određenih zakona, geopolitičkih događanja. Gledano sa realnog aspekta, najčešći izazovi su vezani za veliku izloženost i osjetljivost prema malom broju kupaca i dobavljača. Potrebno je preispitivati svoj model, da li bi mogao preživjeti takve udare. Ukoliko je kupac ili dobavljač u problemu, samim time je i kompanija u problemu. Postoje kompanije čije je poslovanje bilo skoro pa ekskluzivno vezano za najveće kuće na Balkanu, te sada imaju problem, kako dalje, i da li ikako nastavljati.

Imajući u vidu navedeno, jasno je da situacija nije jednostavna niti jedinstvena. Razgovarajući s većim brojem klijenata o tekućoj problematici s najvećim lancem, dio njih je donosio (pravedne) odluke vođeni instiktom, dio je prestajao zbog poslovne politike kupca i sl. Bilo kako bilo, danas imamo situaciju kakvu imamo.

U ekonomiji je sve češće posmatranje da je „nešto predobro da bi bilo istinito“. U suštini, doza skepticizma je narasla, razina spremnih rizika opala. Dodatno, postoji tzv. „teorija bijelih vrana“, odnosno situacija po kojoj na površinu izlazi dio rizika koji nikako nisu definirani ili posmatrani. To se dogodilo u autoindustriji, bankarstvu, a imalo je utjecaj na ukupno posmatranje i poslovanje.

U svom realnom okruženju, treba posmatrati, posjećivati i osluškivati kupce, dobavljače, radnike, te na taj način pokušati minimizirati rizike i predvidjeti dio događaja. Takve politike postoje u dobrim kompanijama, normalno je da se rade provjere novih i postojećih kupaca, istraživanja, koja u konačnici donose izvjesniju i jasniju suradnju.

Želim Vam uspješan početak još jednog rizičnog tjedna!

Nedim Šuta

Autor opis: 
20 godina radi u financijskom sektoru, na odgovornim dužnostima u bankama i osiguranju. U radu se susretao s kompanijama različitih profila, analizirajući njihov rad, financije, rast i kreditnu sposobnost. Vlasnik je kompanije FINLAB.
Slika autora: 
O Autoru
Nedim Šuta
Video
ANER KRUŠKONJA, OBRTNIČKA KOMORA HNŽ
Koliko se danas isplati biti obrtnik
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!