FINANCIJSKI LABORATORIJ
Kada investirati i koji model financiranja odabrati?
Nedim Šuta Svijet financija 03 srpnja, 2017

Investicije ili ulaganja kao definicija, predstavljaju materijalna ulaganja, kao i ulaganja u znanje, radi osiguravanja i ostvarivanja pozitivnih učinaka u budućnosti. S vremenskog aspekta, investirati se može kroz jedan ili više vremenskih perioda.

Tko su ulagači?

Osnovni ulagači u većini kompanija su vlasnici, sa svojim znanjem i kapitalom. Kapital predstavlja snagu kompanije da odgovori na poslovne izazove, a znanje realne vještine koje su aktivne i atraktivne na tržištu. Navedena ulaganja su osnovna i realna okosnica osnivanja i rasta.

Sami vlasnici često ne prepoznaju i druge partnere u poslovanju, kao dio investitora, te je potrebno napraviti kratak osvrt o svim mogućnostima, koji mogu koristiti kompaniji.

Kupci i dobavljači

S aspekta likvidnosti, predstavlja najznačajniji odnos unutar kompanije. Ukoliko imate odgodu plaćanja, npr. od 90 dana prema dobavljačima, a u isto vrijeme do 30 dana prema kupcima, jasno je da dobavljači mogu financirati rad i rast kompanije.

Krediti i financijsko zaduživanje

Vjerojatno najčešći oblik ulaganja od strane trećih lica, odnosno banaka i financijskih institucija. Kredit, u značenju povjerenje, uvjerenje. U našim jezicima najčešća izvedenica i pridjev za osobu jeste kredibilan. Samim tim, banke i institucije daju povjerenje svojim klijentima i korisnicima.

Razne su vrste, nekih smo se i dotaknuli u prethodnim kolumnama. Ukoliko je riječ o obrtnim sredstvima, kalkulacija je jednostavna, imamo trošak kamata x u određenom vremenu, dok s druge strane imamo maržu y za kupljenu robu. Na to dodamo koeficijent obrta i imamo grubu kalkulaciju. Biranje tržišta, kupaca, rokova prema njima, je u poslovnoj politici kompanije. Rizik je na kompaniji.

Kada koristiti koji izvor financiranja?

Svi navedeni scenariji su dio dnevne rutine, i ništa novo. Ono što suštinski predstavlja razliku u kvaliteti kompanije, jeste model i način korištenja pojedinih izvora financiranja.

U razvijenim ekonomijama, kapital je posljednja zaštita kompanije, isti se koristi u krajnjoj nuždi. Urednosti tržišta, naplata, su često doveli do situacija da se startno financiraju projekti od strane banaka i fondova.

U našem okruženju, situacija se mijenja, ali ne dovoljno brzo. Osnovni ekonomski postulati o kretanjima izvora diktiraju poslovnu politiku i ponašanje.

Osnovno pravilo financiranja predviđaju da se kratkoročne stvari financiraju iz kratkoročnih izvora, a dugoročne iz dugoročnih. Potrebno je koristiti tuđe izvore sredstava u što većoj mjeri. Najveća snaga vlastitih izvora u dnevnom poslovanju leži u potraživanjima od kupaca, ili kvalitete istih.

Troškove financiranja kompanija povećava prekomjerna ili nedovoljna likvidnost iste, a sam novac ima svoju, kako sadašnju, tako i buduću vrijednost.

Nabavke, odnosno zalihe trebaju korespondirati predviđenim prodajnim rezultatima poduzeća.

Maksimalna kreditna sposobnost, pored profitabilnosti je određena i likvidnošću, te imovinom poduzeća.

Sve navedeno ostavlja dovoljno prostora za pravilno ponašanje prema ključnim poslovnim aktivnostima i ciljevima, jer je to u konačnici i osnova postojanja, a sve s ciljem ostvarivanje tekuće ili buduće dobiti.

Naravno, u čitavom kontekstu, dio rizika će uvijek biti prisutan, ali o tome, kao i o načinu kako minimizirati iste, više čitajte sljedećeg tjedna.

Želim Vam uspješan početak radnog tjedna.

Nedim Šuta

Autor opis: 
20 godina radi u financijskom sektoru, na odgovornim dužnostima u bankama i osiguranju. U radu se susretao s kompanijama različitih profila, analizirajući njihov rad, financije, rast i kreditnu sposobnost. Vlasnik je kompanije FINLAB.
Slika autora: 
O Autoru
Nedim Šuta
Video
ANER KRUŠKONJA, OBRTNIČKA KOMORA HNŽ
Koliko se danas isplati biti obrtnik
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!