Abeceda ekonomije

ŠTA OZNAČAVA KAPITALIZAM?

Kapitalizam (franc. capitalism, njem. Kapitalismus, od kapital), društveno-ekonomski sistem temeljen na modelu inicijalne imovine (tal. capitale, posjed) koja je polazište za ulaganja, investicije s ciljem ostvarivanja daljnje dobiti, to jest profita. Temelje kapitalizma čine kategorije poput privatnog vlasništva, akumulacije kapitala, tržišta, ekonomskog rasta, profita, konkurencije, ulaganja.

 

Kapitalizam se zasniva na:

Hrvatski

Šta je inflacija i kako do nje dolazi?

Obnovite svoje znanje iz ekonomskih pojmova.

 

ŠTA JE INFLACIJA?

 

Inflacija predstavlja povećanje opće razine cijena roba i usluga. Ovdje je naglasak na općem povećanju cijena, a ne na povećanju cijena pojedinih artikala. Posljedično inflacija dovodi do pada kupovne moći novca, odnosno za određenu količinu novca danas možemo kupiti manje iste robe ili usluge, nego što smo mogli kupiti ranije.

Hrvatski

Šta je i kako nastaje hipoteka?

Obnovite svoje znanje iz ekonomskih pojmova.

 

ŠTA JE HIPOTEKA?

Hipoteka je oblik založnog prava u kojem se založena stvar ne predaje vjerovniku, nego do isteka ugovorenog roka povrata sredstava ostaje u posjedu založnoga dužnika te se on njome može koristiti, ali je ne smije otuđiti.

Hipoteka je ugovorni zalog na zemljište, zgradu i sl., kojim se osigurava vjerovnikova tražbina.

 

KAKO NASTAJE HIPOTEKA?

Hipoteka nastaje upisom u nadležni registar nepokretnosti, na osnovu:

Hrvatski