"PUŽUĆI" RAST CIJENA
U BiH skuplji prijevoz, struja i stanarine, a jeftinija odjeća
Manager.ba/Poslovnenovine.ba BiH 19 srpnja, 2018
unsplash.com
Izvor fotografije:
unsplash.com

Prema podacima Federalnoga zavoda za statistiku, potrošačke cijene u lipnju 2018. bile su veće za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Također, u lipnju 2018., u odnosu na isti mjesec 2017., cijene su bile veće za 2,1 posto, što istodobno predstavlja i godišnju inflaciju.

Promatrano po klasifikacijama vlastite potrošnje prema namjeni, cijene su porasle kada je u pitanju prijevoz za 1,6 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za jedan posto, rekreacija i kultura za 0,5 posto.

Također, cijene su porasle i u zdravstvu za 0,3, za ostala dobra i usluge za 0,2 posto.

U lipnju su porasle i cijene namještaja, kućanskih uređaja i redovitoga održavanja kuće za 0,1 posto.

Zanimljivo je kako su pojeftinili odjeća i obuća za 1,4 posto, hrana i bezalkoholna pića za 0,4 te alkoholna pića i duhan za 0,1 posto.

 

 

Podaci otkrivaju kako je u lipnju ove godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda bio veći za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Promatrano prema glavnim industrijskim grupacijama, indeks cijena intermedijarnih proizvoda, osim energije, veći je za 0,6 posto, energije za 0,3 i kapitalnih proizvoda za 0,2 posto.

Promatrano po oblastima, najveći rast indeksa cijena registriran je u oblasti proizvodnje kemikalija i kemijskih proizvoda – za 6,1 posto.

 

 

Najveći pad indeksa cijena registriran u oblasti proizvodnje odjeće

 

U ostalim oblastima indeksi cijena nisu se značajnije mijenjali.

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u lipnju 2018. bio je veći za 3,4 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na prosinac 2017. nije se mijenjao.

Ako se podaci potrošačkih cijena usporede s rastom cijena u travnju ili svibnju ove godine, može se zaključiti da potrošačke cijene imaju konstantu na mjesečnoj razini – 0,2 posto.

 

U svibnju (na mjesečnoj razini) zabilježen rast cijena za 0,2 posto 

 

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u svibnju 2018., u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su bilježile rast za 0,2 posto.

Ekonomski analitičari tvrde da u BiH postoji dugogodišnji “pužući” rast cijena koji je doveo do toga da potrošačke cijene konstantno rastu, pa nije čudno što je iznos potrošačke košarice dva i pol puta veći od prosječne plaće.

Povezani članci

1

2