NOVAC
Kako se obračunava prihod za korištenje službenog automobila u privatne svrhe?
manager.ba/akta.ba BiH 09 rujna, 2021
Izvor fotografije:
akta.ba

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, ponuđena su 3 moguća načina za obračun prihoda od korištenja vozila u privatne svrhe.

 

Ako poslodavac odluči dati službeno vozilo zaposleniku na cjelodnevnu upotrebu (tzv. 0-24 h), jasno je da dio pređenih kilometara neće biti pređen u poslovne svrhe, već za privatne potrebe.

Prema članu 10. stav (3) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) korištenje vozila i drugih sredstava za osobne potrebe predstavlja korist koja je primljena na osnovu nesamostalne djelatnosti i ulazi u dohodak. Prije svega, potrebno je da poslodavac donese odluku o načinu i uvjetima korištenja službenog vozila. Odluka treba da sadrži podatke o tome koje vozilo se daje na korištenje, broj registarskih tablica, kojem zaposleniku i pod kojim uvjetima.

Kad govorimo o uvjetima korištenja, ovdje prvobitno mislimo na način obračuna prihoda, odnosno koristi koju zaposlenik ostvaruje korištenjem službenog vozila u privatne svrhe.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/21) od 18.06.2021, ponuđena su 3 moguća načina za obračun prihoda od korištenja vozila u privatne svrhe:

1. Utvrđivanje prihoda u visini 1% od nabavne vrijednosti vozila mjesečno (uvećano za porez na dodanu vrijednost), bez obzira na stvarni obim korištenja vozila.

Ako se prihod od korištenja vozila u privatne svrhe obračunava koristeći ovu metodu, 1% nabavne vrijednosti vozila s PDV-om predstavljalo bi neto prihod zaposlenika u koji je uračunat porez na dohodak. Tako izračunat neto prihod s porezom potrebno je preračunati u bruto iznos, koristeći se koeficijentom iz člana 22. stav (2) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj: 48/21). Dobiveni bruto prihod je osnovica za obračun doprinosa i poreza na dohodak.

Primjer: Ako je npr. nabavna vrijednost vozila s PDV-om 34.568,20 BAM, utvrđivanje prihoda ovom metodom izgledalo bi ovako:

Neto prihod zaposlenika sa sadržanim porezom = 34.568,20 * 1% = 345,68 BAM

Bruto prihod = 345,68 * 1,449275 = 500,99 BAM

2. Utvrđivanje prihoda u visini 20% od mjesečne rate za operativni lizing ili dugotrajni najam (uvećano za porez na dodanu vrijednost), bez obzira na stvarni obim korištenja vozila.

Ako se prihod od korištenja vozila u privatne svrhe obračunava koristeći ovu metodu, 20%  iznosa mjesečne rate za lizing predstavljalo bi neto prihod zaposlenika s uračunatim porezom na dohodak. Dalji postupak obračuna je isti kao i u slučaju opcije broj 1.

Primjer: Ako je npr. mjesečna rata za lizing 1.120,00 BAM, utvrđivanje prihoda ovom metodom izgledalo bi ovako:

Neto prihod zaposlenika sa sadržanim porezom = 1.120,00* 20% = 224,00 BAM

Bruto prihod = 224,00 * 1,449275 = 324,64 BAM

3. Utvrđivanje prihoda prema obimu stvarnog korištenja vozila u privatne svrhe

Vrijednost prihoda od korištenja vozila u privatne svrhe, utvrđuje se prema evidenciji o pređenoj kilometraži, tako da se broj pređenih kilometara u privatne svrhe množi sa 15 % prosječne cijene naftnih derivata. Tako dobiveni iznos predstavlja neto prihod zaposlenika u koji je uračunat porez na dohodak i isti je potrebno preračunati u bruto iznos, koristeći se koeficijentom iz člana 22. stav (2) Pravilnika, kako bi se dobila osnovica za obračun doprinosa i poreza na dohodak.

Primjer: Ako je broj pređenih kilometara u privatne svrhe na nivou mjeseca, npr. 650 KM, a prosječna cijena naftnih derivata iznosi 2,267 BAM, utvrđivanje prihoda ovom metodom izgledalo bi ovako:

Neto prihod zaposlenika sa sadržanim porezom: 650,00*2,267*15%=221,03 BAM

Bruto prihod = 221,03 * 1,449275 = 320,34 BAM

Do stupanja na snagu novog Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, jedina opcija koja je bila moguća kada je riječ o utvrđivanju prihoda od korištenja vozila u privatne svrhe, jeste prema obimu stvarnog korištenja vozila.

Ako se prihod od korištenja vozila utvrđuje prema stvarnom obimu korištenja vozila, poslodavac je dužan da vodi evidenciju o pređenoj kilometraži i vremenu korištenja vozila u privatne svrhe.

Ako se prihod utvrđuje u visini 1% nabavne cijene vozila odnosno 20% mjesečne rate za lizing, bez obzira na obim stvarnog korištenja, poslodavac nije obavezan da vodi evidenciju o pređenoj kilometraži. Svakako, sve detalje je potrebno propisati u Odluci o načinu i uvjetima korištenja vozila, piše Unija smart accounting.

  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
Povezani članci

1

2

Tagovi: