Projekti

Kako ćemo opravdati uložene novce?

Da bismo nešto mogli mijenjati nabolje, moramo točno znati s čim raspolažemo trenutno. Možda se čini kao paradoks da se upuštamo u proces obnove, izgradnje ili potpuno novih oblika razvoja, a da ne znamo od kuda polazimo, ali i to se ponekad dogodi.

 

PROČITAJTE VIŠE: Hoćemo li 'reciklirati' naša sela u 'difuzne hotele'?

 

Hrvatski

Ex – post evaluacija ili vrednovanje nakon provedbe

Prema definiciji međunarodne Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) evaluacija je sistematičan i objektivan proces, kojim se određuje vrijednost ili značaj aktivnosti planirane provedbe, provedbe u toku ili završene provedbe, a provodi se za određeni projekt, program ili javnu politiku.

 

PROČITAJTE JOŠ: Kako napisati dobar projekt?

 

Hrvatski

Kako napisati dobar projekt?

Svaki 'Projekt' kao ishod ima jedinstveni proizvod, uslugu ili rezultat. No, bez obzira na jedinstvenost ideje kao pokretača promjene koja se želi postići, svaka projektna prijava mora zadovoljiti iste ključne korake i pratiti metodologiju izrade koja je zadana u 'Uputama za prijavitelje'.

 

PROČITAJTE VIŠE: Što je to 'Projekt'?

 

Pet je ključnih koraka u planiranju i nužno je pratiti redoslijed njihove razrade: 

Hrvatski

Što je to 'Projekt'?

Svaki projekt ima jedan osnovni cilj koji ga razlikuje od svih drugih sličnih aktivnosti. 

 

PROČITAJTE VIŠE: Znanje i vještine

 

Definicija koja se često prikazuje pomoću geometrijskog oblika trokuta jasno nam kaže da je projekt skup organiziranih aktivnosti kojima se postiže zadani cilj, u nekom određenom roku uz korištenje dostupnih sredstava. 

Hrvatski

Znanje i vještine

Može li biti previše znanja? Da. Ponekad se izgubimo u teoriji i zaboravimo na vještine.

 

PROČITAJTE VIŠE: Grad kao brend

 

Kada govorimo o znanju i vještinama, ne moramo misliti nužno na podjelu teorija – praksa. Osnovne vještine učimo u osnovnoj školi i smatramo to jako bitnim, ako ne i presudnim za naše dalje školovanje. Svi smo ponosni i jasno nam je da će nas pratiti dalje kroz život, da bez toga ne možemo. I to je točno, ali je li dovoljno?

Hrvatski

Kako kroz projekte graditi socijalnu koheziju društva?

Socijalna kohezija je širok pojam kojeg je teško definirati, ali osobno smatram da je definicija koja obuhvaća bit ovog izrazito značajnog procesa, ona koju donosi CPCD (Centar za promociju civilnog društva). U njoj se kaže da je društvena kohezija sposobnost jednog društva da osigura dobrobit svim svojim članovima, da svede na minimum nejednakosti i izbjegne podjele. 

 

PROČITAJTE JOŠ: Što je to pametan, održiv i uključiv rast?

 

Hrvatski