Evaluacijom do održivih rezultata
Kako nam može pomoći 'Ex ante' evaluacija?
Manager.ba Projekti 22 listopada, 2020
Izvor fotografije:
pexels.com

Proces provedbe prethodnog vrednovanja ili vrednovanja tijekom izrade nazivamo 'Ex ante' evaluacija. 

 

PROČITAJTE VIŠE: Ex – post evaluacija ili vrednovanje nakon provedbe

 

Provodi se kako bismo vidjeli jesmo li na pravom putu, jesmo li možda zaboravili na neke važne aspekte planiranja. Kako bismo mogli upotrijebiti rezultate evaluacije bitno je da ih dobijemo u pravo vrijeme tj. ključno u provedbi ovog postupka je pravovremeno reagiranje. Zbog toga je jako bitno paziti da se evaluacija provodi paralelno s procesom pripreme programa (tj. izrade planskog dokumenta), a najznačajnija je prilikom utvrđivanja razvojnih ciljeva, rezultata i indikatora. Preporučuje se uključiti u postupak odmah nakon provedene analize stanja, a prije definiranja ciljeva, kako bi se zaključci vrednovanja mogli odmah integrirati u dokument (tj. dok se program stvara, dok je u izradi). 

'Ex ante' evaluacija usmjerena je prvenstveno na analizu snaga, slabosti i potencijala i pomaže onima koji pišu program/projekt ili bilo koji drugi planski dokument da procjene jesu li njihovi ciljevi relevantni i koherentni s ostalim smjernicama i sl. Također daje i osnovu za buduće praćenje i vrednovanje tako što osigurava oblikovanje jasnih i mjerljivih ciljeva i pokazatelja za praćenje postavljenih ciljeva. 

Cilj evaluacije je da pomogne da na što djelotvorniji i učinkovitiji način stignemo tamo gdje želimo stići, da ostvarimo vidljive i relevantne utjecaje, te da osiguramo održivost rezultata. Korist koju nam daje 'ex ante' evaluacija je višestruka: doprinosi opravdanosti programa, poboljšava logiku izrade akcijskog plana i organizaciju provedbe, daje nam alat za pregovore s financijskim institucijama tj. osnovu za financiranje projekata. 

 

 

Faze 'ex – ante' evaluacije prate osnovne faze strateškog plana. 

Prvo, analiza stanja - utvrđivanje razvojnih problema i potreba uz ocjenu stanja tj. utvrđivanje relevantnosti (opravdanosti) ciljeva, njihovu korisnost, te jesu li jasno i suvislo postavljeni, odnosno jesu li realni za provedbu. 

Drugo, ocjena strateških odrednica budućeg razvoja - vizija, ciljevi, razvojni prioriteti i mjere tj. ocjenjuje se interventna logika i ona mora biti besprijekorna. Provjerava se horizontalna i vertikalna usklađenost ciljeva, međusektorska komplementarnost i pokušava se pronaći ima li boljih načina za rješavanje razvojnih ograničenja tj. ocjena opravdanosti intervencije. 

Treća faza je ocjena provedbenih mehanizama strategije - financijski i institucionalni okvir, strateški projekti i dr., tj. jesu li jasno iskazani zadaci, vrijeme i odgovornosti, te planirani rashodi vezani uz poslovanje. Jedan od važnijih kriterija 'ex ante' evaluacije je održivost, što znači da se ocjenjuje mjeru u kojoj je izgledno da će učinci intervencije trajati i nakon završetka intervencije.

Za kraj važno je reći da evaluirati možemo planski dokument bilo koje vrste, od strategija razvoja organizacija, do strategija ekonomskog i drugog razvoja na državnom nivou.

 

 

Kada su projekti u pitanju, nekako nam se čini kao da je evaluacija projektnih prijava onaj najvažniji korak koji s nestrpljenjem očekujemo kada se prijavljujemo. No, možda je zanimljivo spomenuti da se evaluacija može provoditi i na planskim dokumentima pojedinaca i tako pomoći u njihovom osobnom razvoju. U svakom slučaju kreće se od analize stanja i uvijek treba slijediti logiku: činjenica – opis – ocjena.

Ako imate nekih pitanja o ovoj ili sličnim temama obratite mi se na [email protected] ili nam se pridružite u druženju i raspravi na instagram profilu @evaluatorbih

Andrijana Vučić

Autor opis: 
Prehrambeni tehnolog,magistrirala na sveučilištu u Sarajevu. U 16 godina radnog iskustva usko vezana uz oblast kontrole hrane i jačanja kapaciteta sustava. Evaluatorica u procesu pisanja i pripreme projekta.
Slika autora: 
O Autoru
Manager.ba