Evaluacijom do održivih rezultata
O čemu ovisi razvoj naše zajednice?
Manager Projekti 14 siječnja, 2021
Izvor fotografije:
pexels.com

U cilju boljeg i kvalitetnijeg razvoja zajednice donose se mnogi propisi i usvajaju načela po kojima bi se trebalo postupati. Kao jedno od temeljnih načela spominje se načelo supsidijarnosti i usko je povezano s upravljanjem i odlučivanjem.

 

PROČITAJTE VIŠE: Kako određujemo uspješnost projekta?


Prije nego kažemo nešto više o samom načelu, zanimljivo je spomenuti da je načelo supsidijarnosti uvedeno i u Europskoj uniji Ugovorom iz Maastrichta iz 1993. na temelju Europske povelje o lokalnoj samoupravi Vijeća Europe iz 1985., te se kao takvo održalo do danas.

Prema osnovnim ciljevima ove Povelje ističe se da su lokalne jedinice jedan od glavnih temelja svakog demokratskog sustava, te da je pravo građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima osnovno načelo koje je zajedničko svim državama članicama Vijeća Europe.

Što je načelo supsidijarnosti?

Supsidijarnost je načelo prema kojemu odlučivanje o zajedničkim pitanjima mora biti preneseno na najniži mogući stupanj odlučivanja.

Ostvarivanje nadležnosti EU prema načelu supsidijarnosti znači djelovanje samo u slučaju da se može na bolji način postići utvrđene ciljeve kada ih države članice ne postižu na zadovoljavajući način na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.

O ovom se načelu danas puno raspravlja, jer se sve više uviđa da je njegovo razumijevanje i primjena temelj razvoja.

Kako bismo mogli biti sigurni da će se ovaj pojam zaista razumjeti, a shodno tome i primijeniti, potrebno je konstantno raditi na njegovom širenju u svim oblicima zajednice.

Prema istraživanju iz 2009. godine koje je provedeno u Hrvatskoj, rezultati su pokazali da je samo oko 15,6 % ispitanika reklo je da je čulo za pojam supsidijarnosti, a tek jedan dio istih ispitanika je znao svojim riječima objasniti što ta riječ znači.

Time se dotaklo pitanje odgoja za supsidijarnost, za koje je odgovorno cijelo društvo, počevši od obitelji, jer se ovaj pojam povezuje sa slobodom odlučivanja na svim razinama, poput zahvalnosti, međusobnog poštovanja, povjerenja i odgovornosti. 

 

 

Što načelo supsidijarnosti znači za nas, kao pojedince?

Supsidijarnost znači da nas netko mora pitati što nam treba, a mi moramo preuzeti odgovornost za donesene odluke na razini odlučivanja na kojoj djelujemo. Više o tome kako, možete pročitati ovdje

U praksi to znači da bi sve društvene ustanove trebale biti u službi pojedinaca i tako im omogućiti da razviju svoje potencijale, ali i izvršavaju obveze koje su im dodijeljene. Svi mi, kao pojedinci trebamo biti spremni podijeliti svoje stavove, mišljenja i potrebe o ciljevima koje smatramo ključnima za razvoj naše zajednice. Da bismo imali dovoljno hrabrosti, potrebno je znanje i sposobnost za djelovanje. 

Načelo supsidijarnosti je osnova 'bottom up' pristupa razvoju ili pristup 'odozdo' i jedini je koji nam daje priliku da nešto napravimo. Bilo bi šteta da to ne iskoristimo i obratimo se našoj lokalnoj zajednici, koja će prenijeti naše potrebe na regionalnu, a zatim i nacionalnu razinu, jer tko bolje od nas zna što nam treba. 

Ne trebamo se zavaravati i bježati pred odgovornosti, pod isprikom da naše mišljenje nije važno. Odgovornost je na nama.

Ako imate nekih pitanja o ovoj ili sličnim temama obratite mi se na [email protected] ili nam se pridružite u druženju i raspravi na instagram profilu @evaluatorbih

Andrijana Vučić

Autor opis: 
Prehrambeni tehnolog,magistrirala na sveučilištu u Sarajevu. U 16 godina radnog iskustva usko vezana uz oblast kontrole hrane i jačanja kapaciteta sustava. Evaluatorica u procesu pisanja i pripreme projekta.
Slika autora: 
O Autoru
Manager