andrijana vučić

Kako EU projekti utječu na naš osobni razvoj?

EU projekti pisani su u cilju pomoći razvoju zajednice i boljeg života za sve, ali njihova istinska vrijednost puno je veća od toga.

 

PROČITAJTE VIŠE: Od ideje do realizacije

 

EU projekti su zbližili ljude.

Iako se konotacije vezane uz projekte i strateško planiranje vežu uz teške i velike poslovne odluke, njihova primjena moguća je i u svakom koraku privatnog života.

Hrvatski

Kako provesti kvalitetnu analizu?

Da bi se provela kvalitetna analiza često se traži pomoć externih konzultanata. Razlog tomu je potreba za razumijevanjem prikupljenih podataka koji zahtjevaju određene vještine.

 

PROČITAJTE VIŠE: Na koje načine možemo sudjelovati u EU projektima?

 

Nerijetko se nađemo u iskušenju da popunjavanju obrazaca koji se traže u projektnim prijavama pristupimo odmah nakon raspisivanja javnog poziva.

Hrvatski

Na koje načine možemo sudjelovati u EU projektima?

EU fondovi i EU projekti su teme o kojima bismo svi voljeli više znati. Mnoštvo je korisnih informacija koje možemo pronaći na stranicama službenih institucija i one svojim djelovanjem uvelike pridonose većem razumijevanju šire javnosti za ove teme. No, možemo li se doista vidjeti kao aktivni sudionici u ovim fondovima?

 

PROČITAJTE VIŠE: Tko se može prijaviti za sudjelovanje u EU Projektima?

 

Hrvatski