PROJEKTI
Stečeni uvjeti za izgradnju IT kompleksa na Šipu
manager.ba/biznisinfo.ba BiH 11 veljače, 2021
Izvor fotografije:
biznisinfo.ba

Kompanija „Infobip“ je podnijela inicijativu da se zamijene nekretnine kako bi im se omogućilo ekonomičnije iskorištenje parcela, a samim time i povećavala mogućnost uposlenja većeg broja osoba, te kako bi se ujednačio koncept izgradnje sa susjednom građevinom Al Jazeera Balkans i samim time dobilo bolje arhitektonsko uređenje ulaza u općinu Centar.

 

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je prijedlog odluke o davanju suglasnosti na zamjenu nekretnina – građevinskih parcela između „Infobip BH“ d.o.o. Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove obitelji šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe.

Ovo je važno za razvoj općine Centar s obzirom na to da tretira izgradnju objekata u prvom IT parku u Kantonu Sarajevo.

Kompanija „Infobip“ je podnijela inicijativu da se zamijene nekretnine kako bi im se omogućilo ekonomičnije iskorištenje parcela, a samim time i povećavala mogućnost uposlenja većeg broja osoba, te kako bi se ujednačio koncept izgradnje sa susjednom građevinom Al Jazeera Balkans i samim time dobilo bolje arhitektonsko uređenje ulaza u općinu Centar.

Načelnik Srđan Mandić je kazao da navedena kompanija ima 200 uposlenih, a u planu je da se uposli 500 osoba. Usvajanjem predložene odluke napravljen je značajan korak ka tome.

 

 

-Predložio sam Vijeću da usvoji ovakvu odluku jer ne postoji nijedna prepreka zbog koje zahtjev kompanije Infobip ne bi bio uvažen, naglasio je načelnik Mandić.

Da podsjetimo „Infobip“ je prvu parcelu „K-24“ stekao kupovinom od Općine Centar putem javnog nadmetanja. Za navedenu parcelu je Općini Centar uplaćeno 620 hiljada KM.

Nakon toga, kompanija je putem javnog nadmetanja od Općine Centar kupila i parcele „K25“ i „K26“, za koje je isplaćeno 503 hiljade KM.

„Infobip“ se putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina obratio Općinskom vijeću Centar, zahtjevom za davanje suglasnosti za zamjenu građevinske parcele označene kao „K-24“ vlasništvo „Infobip“ i parcele označene kao „K-27“ koja je u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, a  koje se nalaze na lokalitetu Šip u Sarajevu.

 

 

 

 

Kao razlog za zamjenu parcela „Infobip“ je u zahtjevu naveo da je Regulativnim planom „Poslovna zona Šip“ mrežom građevinskih i regulativnih linija propisano da građevinske parcele K-25, K-26 i K-27 budu vezane podzemnim i prizemnim nivoima. Parcela K-24 je fizički presječena šetnicom, te ne postoji mogućnost spajanja parcela K-25, K-26 i K-27, u jednu vizualnu i funkcionalno arhitektonsku cjelinu.

Vlada Kantona Sarajevo je dala suglasnost za otpočinjanje postupka zamjene nekretnina označenih kao K-27 vlasništvo Fonda Kantona Sarajevo i K-24 vlasništvo firme „Infobip“, a nakon suglasnosti Općinskog vijeća stekli su se uvjeti da navedena kompanija i realizira projekt izgradnje modernog IT kompleksa na području općine Centar.

 

Tagovi:
Povezani članci

1

2