EKOLOGIJA OD PONEDJELJKA
PREDNOSTI I NEDOSTACI: Pravilno odlaganje e-otpada
Zeos eko-sistem Ekologija 16 srpnja, 2018

Svaki građanin Bosne i Hercegovine zbog vlastitog zdravlja i zdravlja budućih generacija dužan je voditi brigu o okolini u kojoj živi, a u sklopu te dužnosti nalazi se i pravilno odlaganje električnog i elektronskog otpada (e-otpada). 

S ozbirom da e-otpad spada pod kategoriju otpada koja se smatra opasnom i vrlo štetnom po zdravlje stanovnika planete Zemlje, svi građani bi trebali pažljivo odvajati i na propisan način odlagati svoj e-otpad.

U e-otpad spadaju svi uređaji (veliki kućanski aparati, automati, mali kućanski aparati, IT, video i muzička oprema, alati, električne igračke, medicinski i instrumenti za praćenje i nadzor), koji su radili na struju ili baterije, a na njihovom kućištu, ambalaži, uputstvu ili garanciji se nalazi znak o obaveznom posebnom sakupljanju otpadne opreme.

Građani svoj e-otpad mogu odložiti u infrastrukturu koju je postavio ZEOS eko-sistem širom FBiH.

Tu spadaju: ulični kontejneri za male aparate i baterije (dvorište Centra Vladimir Nazor i OŠ Grbavica I, TC Merkator Ložionička), zeleni namještaj za baterije, štedne sijalice i male aparate (veći trgovački centri Penny plus, Konzum, Mercator BH, Bingo).

Građani također imaju mogućnost donijeti svoje aparate u neko od javnih komunalnih preduzeća ili na reciklažno dvorište ovlaštenih sakupljača ZEOS eko-sistema širom FBiH.

Kada građani pravilno odlažu svoj e-otpad to dovodi do:

-    Omogućavanja procesa reciklaže
-    Smanjenja postojećih deponija
-    Otvaranja zelenih radnih mjesta u reciklažnom sektoru
-    Poboljšanja stanja u ekonomiji Bosne i Hercegovine
-    Uštede energije u odnosu na eksploataciju novih sirovina do čak 80%
-    Uštede ograničenih resursa prilikom reciklaže

Kada građani nepravilno odlažu svoj e-otpad to dovodi do:

-    Razvoja raznih bolesti i negativnog uticaja na zdravlje ljudi, životinja i biljaka
-    Zagađenja u vidu nelegalnih deponija
-    Velike količine otpada na postojećim deponijama
-    Velike potrošnje energije za nove sirovine
-    Nestajanja vrijednih i ograničenih resursa

A uz sve to:

-    Nema reciklaže
-    Nema novih radnih mjesta
-    Nema prednosti i napretka u ekonomskoj situaciji BiH

Iz navedenog možemo zaključiti da je proces reciklaže vrlo bitan i da su pravilne navike građana po pitanju odvojenog odlaganja otpada ključne za očuvanje i zaštitu životne sredine

Za više informacija o e-otpadu i Zeos- ovim aktivnostima posjetite stranicu www.zeos.ba ili profile na Facebooku, Instagramu, Linkedinu, Twitteru ili Youtube-u

O Autoru
Zeos eko-sistem