FINANCIJSKI LABORATORIJ
Jeste li pretjerano izloženi najvećem dobavljaču?
Nedim Šuta Svijet financija 19 ožujka, 2018

Ugovori sa dobavljačima

Nakon tematike ugovora sa kupcima, prije toga bankama kao financijskim dobavljačima, dolazimo do kraja trodjelne kolumne. Klasični, robni dobavljači predstavljaju osnov poslovanja, politika istih u mnogočemu definira i ponašanje kompanije na tržištu na kojem posluje.

Pojam dobavljača

Fokus nije na dobavljače električne energije, niti na internet providere, već na ključne dobavljače koji najveći uticaj imaju u segmentima trgovine. 
Ukoliko je kompanija zastupnik određenih dobara, onda govorimo o tzv. „ino“ dobaljačima.

Koncepti suradnje

Poslovna suradnja se većinom definira na određeni period, gdje se godišnje obnavljaju ili aneksiraju ugovori. Osnovni definirani elementi su:

- Dogovoren obim suradnje, gdje je definiran godišnji plan poslovanja, što direktno ima za posljedicu rabatnu skalu, visinu bonusa. Na ovaj način se definira i randiranje koje kompanija ima kod specifičnog dobavljača
- Valute plaćanja, te način isporuke, klasično kao i u lokalnom „saobraćaju proizvodima“ pored valute, bitno je i kako je definiran način isporuke. Pored troškovnog karaktera, u određenim tvornicama, postoje i minimumi narudžbi, kao i kalendarski potreban broj dana prije isporuke, što u konačnici ima ogroman uticaj na planiranje.

Broj dobavljača

Sa aspekta optimalnog broja dobavljača, ne postoji jasna definicija. U svakom slučaju, potrebno je biti dovoljno bitan kao kupac, ali i sa druge strane zadržati dovoljno diverzifikacije portfelj poslovanja, gdje kompaniju ni otkaz najvećeg dobavljača ne može odvesti u bankrot. Previše je bilo poslovnih situacija u raznim industrijama, gdje je izravna zavisnost od samo jednog dobavljača dovela do zatvaranja poslovanja.
Ipak, u posljednje vrijeme je prisutan i trend gdje je moguća suradnja sa osnovnim dobavljačem (jednina), ali više na partnerskom odnosu, a ne isključivo dobavljač-kupac. To je svojstveno manjim tržištima (npr. BiH), gdje veliki principali nemaju interes otvaranja svoje kompanije, a žele biti prisutni u nekom obliku.

Zaključak

Kao i u svemu, potrebno je raditi monitoring i pokušati predvidjeti korake dobavljača. Dobavljači rade segmentiranje kupaca (a to ste vi), konkurencija pokušava preuzeti dio poslovanja, slične kompanije pokušavaju proširiti svoj portfelj.
Poslovičnost, tačna i objektivna poslovna komunikacija, realna analiza tržišta i preuzimanje odgovornosti, poboljšavaju status kod kvalitetnih dobavljača.

Navedeno ponašanje može obezbjediti kvalitetniju i dugoročniju suradnju.

Na kraju, ključno pitanje svakog od vlasnika ili vlasnice jeste da li je pretjerano izložen najvećem dobavljaču.

Odgovor, makar matematički je jednostavan, potrebno je napraviti simulaciju poslovanja bez tog dobavljača, provjeriti da li postoji alternativni model gdje bi postojeća infrastruktura mogla biti od koristi.

Želim Vam uspješan početak radnog tjedna!

Nedim Šuta

Nedim Šuta

Autor opis: 
20 godina radi u financijskom sektoru, na odgovornim dužnostima u bankama i osiguranju. U radu se susretao s kompanijama različitih profila, analizirajući njihov rad, financije, rast i kreditnu sposobnost. Vlasnik je kompanije FINLAB.
Slika autora: 
O Autoru
Nedim Šuta
Najnovije vijesti
Video
Željko Kiauta, poduzetnik iz Francuske
Od nogometnih škola Veleža i Lyona do platforme Sportiw
DAVORIN VIDAČKOVIĆ, GUMA M
Izazov je i užitak voditi tvrtku simbol automobilske branše
IVICA SIVRIĆ, REDAH
Javni sektor je često u sukobu umjesto u partnerstvu s privatnim
Savjeti