KREDITI
OBJAVLJEN NATJEČAJ: Kreditni poticaji za malu privredu
Manager.ba/akta.ba BiH 15 svibnja, 2019
Izvor fotografije:
akta.ba

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2019. godinu.

Kreditna sredstva će se plasirati putem banke, s rokom povrata sredstava na račun banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od  jedan posto.

Kako je navedeno u natječaju,  korisnici kredita mogu biti subjekti male privrede čije je sjedište na području Federacije BiH, nalazi se u većinskom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u ovisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede.

Prijave se mogu dostaviti do 14.06.2019. godine.