POČETAK AVANTURE
Sve što trebate znati o kupovini franšize
Manager 23 travnja, 2024


Kada se odlučujete za kupnju franšize, važno je temeljito razumjeti i analizirati sve povezane troškove. Ovi troškovi nisu samo brojke koje treba ispuniti; oni su temeljna struktura vašeg budućeg poslovanja i ključni faktor u procjeni njegove izvodljivosti i potencijalne profitabilnosti.  


Početak vaše avanture s franšizom započinje plaćanjem početne franšizne naknade. Ova naknada varira ovisno o brendu i može biti značajan izdatak isto tako kod nekih franšiza, može izostati. Međutim, ona ne pokriva samo pravo korištenja imena i sustava davatelja franšize već obično uključuje i pristup obuci, marketinškim materijalima i operativnoj podršci. Ovaj inicijalni izdatak predstavlja temeljni kapital za ulazak u već uspostavljeni poslovni model s dokazanim track recordom.
Dalje, troškovi izgradnje ili preuređenja prostora su ključni, posebno u franšizama koje zahtijevaju fizičku lokaciju, kao što su restorani ili trgovine. Ovi troškovi mogu uključivati sve od najma, adaptacije prostora do nabavke i instalacije opreme koja odgovara standardima franšize. Važno je ovdje naglasiti potrebu za detaljnim izračunom svih troškova kako bi se izbjegla kasnija financijska iznenađenja. Dobra vijest je i ta da postoje u Hrvatskoj franšize koje daju i svu ili dio opreme u najam i nemaju ulaznu pristojbu.


Nabava opreme i inventara također predstavlja značajan dio početnih ulaganja. U nekim slučajevima, davatelj franšize može zahtijevati kupnju specifične opreme izravno od određenih dobavljača kako bi se osigurala konzistentnost proizvoda ili usluga širom mreže franšiza. Iako to može povećati početne troškove, dugoročno pomaže u održavanju kvalitete i standarda brenda. Često je to slučaj i sa software-ima za poslovanje koji su specifični i davatelj ih nameće kao obvezne.
Marketinške i promidžbene aktivnosti su ključne za privlačenje i zadržavanje klijenata. Davatelj franšize često pruža smjernice i podršku, ali lokalne inicijative i oglašavanje obično padaju na teret primatelja franšize uz podršku i know how davatelja franšize. Ovi troškovi trebaju biti pažljivo planirani kako bi se maksimizirala vidljivost i privlačnost franšize u zajednici. Operativni troškovi, kao što su najam, plaće, režije i osiguranja, predstavljaju stalni financijski teret. Ovi troškovi variraju ovisno o lokaciji, broju zaposlenih, veličini operacija i lokalnim zakonima i regulativama. Upravljanje ovim troškovima efikasno je ključno za održavanje profitabilnosti franšize. Na početku poslovanja važno je osigurati upravo te operativne troškove za poslovanje najmanje za prva tri mjeseca.
Na kraju, uvijek treba imati na umu i potencijalne nepredvidive troškove. Bilo da se radi o popravcima, kvarovima opreme ili ekonomskim promjenama koje utječu na poslovanje, važno je imati financijsku rezervu za takve situacije.


Uzimajući u obzir sve ove elemente, jasno je da kupnja franšize zahtijeva znatan početni kapital i pažljivo financijsko planiranje. Uz pravilnu pripremu i razumijevanje svih troškova povezanih s kupnjom i vođenjem franšize, možete postaviti čvrste temelje za uspješno poslovanje koje će rasti i razvijati se godinama koje dolaze
Nakon pažljivog razmatranja i planiranja početnih troškova, potencijalni primatelji franšiza moraju pristupiti drugom ključnom elementu pokretanja franšize: financiranju. Pronalaženje pouzdanih izvora financiranja može biti izazovno, ali postoji nekoliko pristupa koji mogu pomoći u pokrivanju početnih i operativnih troškova.
Jedna od najčešćih metoda financiranja franšize je putem bankovnih kredita. Banke i financijske institucije često nude posebne programe za pokretanje poslovanja, a neke i za kupnju franšize, uzimajući u obzir njihovu veću vjerojatnost uspjeha u usporedbi s potpuno novim start-up-ovima. Krediti se obično temelje na kreditnoj sposobnosti budućeg primatelja franšize i planu poslovanja franšize, što zahtijeva da potencijalni primatelji detaljno pripreme poslovni plan. Često im u tome pomažu i davatelji franšiza.


Druga popularna opcija su krediti specijalno dizajnirani za male poduzetnike, kao što su oni koje nudi Hamag Bicro. Ti krediti su privlačni zbog povoljnijih kamatnih stopa i uvjeta otplate, te pružaju dodatnu sigurnost kroz djelomična jamstva od strane vlade.
Franšizno financiranje, koje nudi sam davatelj franšize, također je vrijedna mogućnost. Neki davatelji franšize nude direktne kredite ili se udružuju s nekim financijskim institucijama kako bi olakšali pristup kapitalu. Ova metoda može biti posebno privlačna jer davatelji dobro razumiju specifične potrebe i izazove svojih franšiznih jedinica, te često nude financijske uvjete koji su prilagođeni specifično za njihov poslovni model. Neki davatelji kao što je kod nas Body Creator imaju i opciju najma opreme što uvelike umanjuje početno ulaganje.


Za one koji imaju značajne ušteđevine i/ili otpremnine, upotreba privatnog kapitala može biti najjednostavnija opcija. To uključuje investiranje vlastitih sredstava. Ova metoda nosi određene rizike, ali pruža visok stupanj kontrole nad financijskim sredstvima. Ta metoda u svijetu se još naziva i 3F (family, friends and fools).
Konačno, angažiranje privatnih investitora ili ulazak u partnerska ulaganja može pružiti ne samo potrebna sredstva, već i dragocjeno poslovno iskustvo i mreže koje mogu pomoći u rastu franšize. Međutim, važno je temeljito procijeniti sve uvjete takvih dogovora kako bi se osiguralo da interesi svih strana budu pravično zastupljeni. Ako se odlučite na ovu opciju, davatelj franšize mora s time u potpunosti biti upoznat.


Bez obzira na izabranu metodu, temeljito planiranje i razumijevanje svih aspekata financijskog angažmana su ključni za osiguranje stabilnosti i uspjeha vašeg franšiznog pothvata. Uzimajući vremena za istraživanje i razmatranje svake opcije, možete napraviti informirane odluke koje će vam omogućiti da maksimizirate potencijal vaše franšize.


Idemo dalje s osnovnim stvarima koje morate uzeti u obzir pri kupnji franšize. Izbor prave lokacije jedan je od najvažnijih faktora koji će utjecati na uspjeh franšize, naročito u sektorima poput maloprodaje, nekih usluga i ugostiteljstva. Lokacija može značajno odrediti pristup potencijalnim kupcima, vidljivost i, u konačnici, profitabilnost poslovanja.


Za početak, nužna je temeljita tržišna analiza kako bi se identificirali ključni faktori poput volumena pješačkog i prometnog protoka, demografskih karakteristika stanovništva u tom području, te socioekonomskog statusa. Nije isto ako je lokacija na Rudešu ili na Pantovčaku, zar ne? Analiza bi trebala obuhvatiti i procjenu konkurencije, proučavanje lokacija gdje su već uspostavljene slične djelatnosti kako bi se izbjeglo tržišno zasićenje.


Davatelj franšize igra ključnu ulogu u ovom procesu, jer obično ima iskustvo i podatke koji mogu pomoći u identifikaciji lokacija koje imaju najveći potencijal za uspjeh. Njegova pomoć može biti neprocjenjiva jer često raspolaže istraživanjima tržišta i može predložiti lokacije koje su se ranije pokazale uspješnima za slične franšizne modele. Osim toga, davatelj franšize može pomoći u pregovorima oko najma i uvjeta koji mogu biti ključni za minimiziranje troškova i maksimiziranje šansi za uspjeh.
Kada se identificira potencijalna lokacija, važno je uzeti u obzir i dugoročni potencijal razvoja tog područja. Uključivanje planova za budući razvoj infrastrukture, kao što su nova stambena naselja ili prometne poveznice, može imati značajan utjecaj na dugoročnu održivost i rast franšize.


U konačnici, izbor lokacije treba biti rezultat pažljive analize i suradnje s davateljem franšize kako bi se osiguralo da se sve važne varijable uzmu u obzir. To uključuje razmatranje svih aspekata od demografije i konkurencije do specifičnih zahtjeva franšiznog modela i budućih planova za odabrano područje. Pravilnim odabirom lokacije, franšiza ima znatno veće šanse za uspjeh, što može rezultirati zadovoljstvom i financijskom dobiti za franšiznog vlasnika.


Nakon što ste pronašli idealnu lokaciju i osigurali financiranje (a možda čak i prije svega toga) sljedeći ključan korak u procesu kupnje franšize jest razumijevanje i upravljanje pravnim aspektima. Pravna pitanja su temelj uspješne implementacije i operacionalizacije franšiznog ugovora, te zahtijevaju detaljnu pažnju i razumijevanje.
Ugovor o franšizi je pravni dokument koji definira odnos između davatelja i primatelja franšize. Ovaj dokument sadrži sve ključne aspekte poslovanja, uključujući prava i obveze obiju strana. Prije potpisivanja, važno je detaljno pregledati svaku stavku ugovora, preporučujemo uz pomoć pravnog savjetnika specijaliziranog za franšize. Pravnik će pomoći u razumijevanju složenih pravnih termina i osigurati da su vaši interesi zaštićeni.


Jedan od najvažnijih aspekata ugovora o franšizi je ekskluzivnost na određeni teritorij. Ovo određuje geografski prostor unutar kojeg primatelj može poslovati bez straha od konkurencije unutar istog brenda. Davatelj franšize obično osigurava da u određenom radijusu ne postoje druge franšize istog brenda koje bi mogle utjecati na vaš posao. Važno je razumjeti ove odredbe jer one direktno utječu na potencijalni rast i ekspanziju vašeg poslovanja.


Franšizni ugovor također može uključivati ograničenja vezana za način poslovanja, uključujući dizajn trgovine, proizvode koji se mogu prodavati, i marketinške aktivnosti. Davatelj franšize često zahtijeva određeni broj zaposlenika i specifične uvjete njihovog zapošljavanja kako bi osigurao konzistentnost u pružanju usluge. Ovi elementi ugovora osmišljeni su da održe brand i standardiziraju iskustvo kupaca bez obzira na lokaciju. Uostalom upravo zato želite kupiti gotov uhodan posao.


Potencijal za pregovaranje oko uvjeta ugovora varira ovisno o davatelju franšize. Neki davatelji su otvoreniji za pregovore od drugih, posebice ako možete demonstrirati kako određene promjene mogu koristiti i jednoj i drugoj strani. Pregovaranje može uključivati aspekte kao što su trajanje ugovora, neke vrste naknada, i obveze za obnovu.
Važno je shvatiti da ugovor o franšizi nije samo pravna obveza, već i okvir unutar kojeg će se vaše poslovanje razvijati. Stoga, prije potpisivanja, važno je osigurati da su svi aspekti ugovora jasni, pravični i da odgovaraju zakonima ali i vašim poslovnim ciljevima. Pravno savjetovanje nije samo preporučljivo; ono je neophodno za zaštitu vaših interesa i za osiguranje da je franšizna prilika na koju ste se odlučili uložiti, postavljena za uspjeh.


Nakon što ste pažljivo pregledali pravne aspekte franšiznog ugovora i osigurali da su svi uvjeti jasni i pravični, važno je usmjeriti pozornost na dugoročne obveze koje takav ugovor sa sobom nosi, kao i na vrstu podrške koju možete očekivati od davatelja franšize. Ove komponente su ključne ne samo za uspjeh vašeg poslovanja, već i za vašu sposobnost da se prilagodite promjenama na tržištu i razvijate u skladu s novim poslovnim trendovima i tehnologijama.


Prva i možda najvažnija vrsta podrške koju davatelj franšize pruža jest obuka, trening i edukacija. Ovi programi su dizajnirani da vam pomognu učinkovito upravljati franšizom koristeći najbolje prakse i poslovne strategije koje su specifične za franšizu. Obuka često uključuje sve, od operativnih procedura i korisničke usluge do financijskog upravljanja i lokalnih marketinških taktika. Osim početnih treninga, davatelji franšiza često nude i tekuće edukativne resurse kako bi osigurali da ste ažurirani s najnovijim operativnim znanjima i industrijskim trendovima.


Drugo, marketinška i operativna podrška od ključne su važnosti za svakodnevno poslovanje franšize. I tu davatelji franšiza pružaju sveobuhvatne smjernice za marketing i promocije koje pomažu u privlačenju i zadržavanju kupaca. Ovo može uključivati lokalne marketinške kampanje, nacionalne inicijative i digitalne marketinške strategije. Operativna podrška pak može uključivati pomoć u upravljanju zalihama, savjetovanje za optimizaciju procesa te pristup korporativnim softverskim rješenjima koja olakšavaju upravljanje i administraciju.


Daljnje istraživanje i razvoj također su vitalni za dugoročnu održivost franšize. Davatelji franšiza često ulažu značajna sredstva u razvoj novih proizvoda i usluga kako bi osigurali da brend ostane relevantan i konkurentan. Kao franšizni vlasnik, vaša sposobnost da implementirate ove inovacije može imati direktan utjecaj na vaš poslovni uspjeh. Redoviti update proizvoda ili usluga osiguravaju da vaša ponuda ostane atraktivna kupcima i da se ističe na tržištu.
Na kraju, pomoć u upravljanju lancem opskrbe ključna je za osiguravanje da operacije teku glatko i efikasno. Kroz kupnju franšize dobivate često i pristup predugovornim dobavljačima i proizvodima, što može rezultirati boljim uvjetima nabave i smanjenim operativnim troškovima. Također, podrška u logistici i distribuciji može pomoći u minimiziranju zastoja u radu i optimizaciji zaliha.


Razumijevanje i iskorištavanje ove podrške može značajno utjecati na vašu sposobnost da upravljate franšizom efikasno i profitabilno. Franšizni ugovori često traju nekoliko godina, stoga je važno osigurati da imate sve potrebne resurse i znanja potrebna za uspješno dugoročno poslovanje.
Namjerno sam ovaj članak započela sa drugim važnim stvarima nego što je to izbor same franšize. Razlog toga leži u činjenici da je potrebno naglasiti važnost onoga što okružuje sam izbor franšize i njezin potencijalni uspjeh s obzirom na činjenicu da često poduzetnici misle da je važan samo izbor franšize ili brend i da je time uspjeh zagarantiran, a svi znamo da to nije tako. Izbor prave franšize za vas nije samo financijska odluka; on zahtijeva duboko razumijevanje vaših osobnih ciljeva, vašeg karaktera, vještina i onda i tržišnih prilika.


Izbor prave franšize započinje procjenom kako se potencijalne franšize usklađuju s vašom osobnošću, poslovnim interesima i stručnostima. Važno je odabrati franšizu čiji poslovni model odgovara vašem stilu života, stilu vođenja poslovanja, vašim strastima. To može značajno povećati vaše zadovoljstvo i angažman, što su ključni pokretači uspjeha. Tu obvezno treba uzeti u obzir i činjenicu imate li podršku obitelji u izboru svoje buduće karijere.
Sljedeći korak je temeljita analiza tržišnog potencijala i konkurencije. Istraživanje lokalnog tržišta pomoći će vam da razumijete potražnju za proizvodima ili uslugama koje franšiza nudi, kao i intenzitet konkurencije. Razumijevanje tržišnih trendova i potreba potrošača može vam pomoći da predvidite kako će se franšiza nositi s budućim izazovima i promjenama na tržištu. Ovdje je podrška davatelja franšize odlučujuća za uspjeh poslovanja.
Komunikacija s postojećim franšiznim vlasnicima može vam pružiti dragocjen uvid u stvarne izazove i prilike unutar franšiznog lanca. Njihova iskustva mogu biti ključna u otkrivanju skrivenih problema ili potencijalnih prednosti koje možda nisu očite na prvi pogled. Također, ovo je prilika da se upoznate s korporativnom kulturom i podrškom koju davatelj franšize nudi.


Evaluacija profitabilnosti franšize zahtijeva analizu povrata investicije i procjenu potencijalne profitabilnosti. To uključuje izračunavanje vremena potrebnog za dostizanje točke pokrića—trenutka kada prihodi počinju premašivati troškove. Projicirani prihodi i rashodi daju uvid u financijsku izvedivost franšize, dok procjena potencijala rasta i skalabilnosti poslovanja pomaže u razumijevanju mogućnosti za buduće širenje i razvoj. Odluka o kupnji franšize mora biti temeljena ne samo na trenutnim troškovima i mogućnostima, već i na dugoročnim očekivanjima i izazovima. Svaka od ovih etapa zahtijeva pažljivo razmatranje i predanost, kako bi se osiguralo da vaša odluka donosi uspjeh i zadovoljstvo u vašem poslovnom putovanju.


Ulazak u poduzetništvo kupnjom franšize može ponuditi priliku za uspjeh uz manji rizik nego što je to slučaj s pokretanjem potpuno novog posla, zahvaljujući već uspostavljenim procesima, prepoznatljivosti brenda i korporativnoj podršci. Međutim, uspjeh nije zajamčen i ovisi o sposobnosti primatelja franšize da efikasno upravlja operacijama i prilagodi se lokalnim tržišnim uvjetima. Odluka o kupnji franšize treba biti informirana, dobro promišljena i strateški usmjerena kako bi se maksimizirale šanse za uspjeh i minimizirali potencijalni rizici.

 

Poslovnifm.com / Manager.ba

Video
Željko Kiauta, poduzetnik iz Francuske
Od nogometnih škola Veleža i Lyona do platforme Sportiw
DAVORIN VIDAČKOVIĆ, GUMA M
Izazov je i užitak voditi tvrtku simbol automobilske branše
IVICA SIVRIĆ, REDAH
Javni sektor je često u sukobu umjesto u partnerstvu s privatnim