KOMPANIJE
HP Enterprise i Imtec Solutions predstavili najnovija rješenja za transfer znanja
Manager.ba BiH 20 listopada, 2017

Vodeći svjetski isporučilac poslovnih rješenja za računare super-performansi HP Enterprise i Imtec Solutions prezentirali su u Sarajevu najnovija rješenja iz ovog segmenta najmjenjena za akademske institucije.

Imtec Solutions želi omogućiti transfer znanja i tehnologije koja se koristi u naprednim istraživačkim centrima i univerzitetima širom svijeta u naše akademske krugove. Činjenica da smo među rijetkim zemljama u Europi koja se nije uključila u ovaj proces motivira nas da ovu tehnologiju učinimo dostupnim našim profesorima i studentima, kaže se u saopćenju za javnost Imtec Solutions, članice IMTEC GROUP.

Suvremeno obrazovanje bez podrške naprednih sistema za obradu podataka, odnosno računara super-performansi nije više zamislivo. Proračuni, simulacije, modeli i svi oblici istraživanja se provode na ovakvim sistemima.

Godina koja je na izmaku u informacijskim tehnologijama obilježena je ubrzavanjem procesa digitalne transformacije, a koja predstavalja sve veći izazov i za korisnike u obrazovnom sektoru u BiH. Tehnologije računarstva u oblaku (cloud computing), prikupljanja i obrade velike količine podataka (big data) i internet stvari (Internet of Things) snažno se razvijaju i potrebno je odgovoriti na sve češću upotrebu tih tehnologija i u obrazovanju.

Suvremeno obrazovanje bez podrške naprednih sistema za obradu podataka, odnosno računara super-performansi nije više zamislivo. Proračuni, simulacije, modeli i svi oblici istraživanja se provode na ovakvim sistemima.

"Kao direktni partner HP Enterprise spremni smo da ponudimo svoje znanje i resurse u implementaciji složenih projekata kao što su projekti ovog tipa. Naši uposlenici su spospobni projektovati, isporučiti i održavati navedena rješenja. Imtec Solutions, kao dio IMTEC GRUOP koja već 14 godina je fokusirana na isporuka složenih kompjuterskih rješenja, posjeduje znanje potrebno za ovake projekte", kazali su u Imtec Solutions.

Prezentacija je održana uz pomoć video linkova na daljinu, a prezenteri su bili vodeći stručnjaci za područje istočne Europe i Turske. Sudionici skupa su izrazili zadovoljstvo kvalitetom prezentacije, i prilikom da diskutuju o najnovijim tehnologijama u ovoj oblasti. Prezentaciju je moderirao Adnan Bratanović, menadžer HP Enterprise za BiH.

 

 

 

 

  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija