Evaluacijom do održivih rezultata
Kako do EU fondova?
manager.ba Projekti 03 prosinca, 2020

Kako ideju pretvoriti u projekt koji će biti (su)financiran EU sredstvima? 

 

PROČITAJTE VIŠE: Kako ćemo opravdati uložene novce?

 

Da bismo ideju koju imamo mogli financirati EU sredstvima ona mora izravno doprinositi razvojnim ciljevima zemlje u kojoj se prijavljujemo, ali i ciljevima Europske unije u cjelini.

Kako bismo znali pripadamo li toj skupini, potrebno je provjeriti nalazi li se naš cilj unutar područja koja su definirana kao prikladna za financiranje. Koja su to područja provjeravamo kroz operativne programe EU, odnosno strateške ciljeve unutar zemlje. Ako nismo unutar tih okvira, naša ideja neće biti prihvaćena (bez obzira na to koliko ona bila dobra).

Kada smo utvrdili da našom idejom možemo doprinijeti jednom od razvojnih ciljeva, idući korak je pronaći odgovarajući natječaj (poziv) koji će podržati osnovni cilj koji želimo postići.

Natječaj koji bi nam odgovarao možemo tražiti prema području našeg interesa, vrsti prijavitelja, aktivnostima koje se financiraju, partnerima ili drugim kategorijama. 

U praksi bi to značilo da na primjer, ako se u natječaju kaže da je prihvatljivi podnosilac prijave isključivo poduzeće, a mi smo vlasnik obrta za nas taj natječaj neće biti prihvatljiv.

Nadalje, za prijavitelja postoje zahtjevi da se bave određenom djelatnosti, na primjer, turizmom, ali opet se i ta klasifikacija može suziti isključivo na one koji se bave ruralnim turizmom.

 

 

Te se tako radi selekcija svih koji nisu registrirani u skladu s traženim.  Ako smo zadovoljili osnovne uvjete za prijavitelja idući korak je provjeriti aktivnosti koje se financiraju.

Na primjer, ako želimo unaprijediti postojeću turističku ponudu s organizacijom sportskih tura, neće nam odgovarati financiranje smještajnih kapaciteta, iako obje aktivnosti doprinose razvoju turizma.

Prije nego krenemo korak dalje potrebno je provjeriti imamo li sve dozvole i registraciju u skladu s važećom klasifikacijom koja se traži natječajem. 

Iako izgleda kao mnogo zahtjeva, ovaj nabrojani dio samo je osnova koju bi trebalo provjeriti prije nego što krenemo s upuštanjem u razradu ideje, opis relevantnosti ili održivost. Ako se samo jedan od traženih uvjeta ne ispunjava u potpunosti, prijava će biti odbijena na administrativnoj provjeri, što znači da neće ni doći do čitanja naše ideje.

Ako smo ipak 'sretnici' koji mogu ispuniti sve tražene uvjete, vrijeme je za detaljno proučavanje i pripremanje natječajne dokumentacije. Svi obrasci moraju biti popunjeni prema redoslijedu i zadanim uputama. U slučaju da dokumentacija zahtjeva da se definiraju projektni partneri s kojima će se provoditi projekt, bitno je da model suradnje bude što kvalitetniji i da bude jasno koja će se dodatna vrijednost iz te suradnje stvoriti. 

Bez obzira o kojoj vrsti projekta se radi, EU fondovi uvijek zahtijevaju da korist od projekta ima šira zajednica, nikako prijavitelj kao pojedinac ili samo redovne aktivnosti neke organizacije. Bitno je jasno navesti koje će pozitivne promjene nastati provođenjem naših aktivnosti, zašto su baš one važne za rješenje nekog problema, na koga će i u kojoj mjeri (posredno i neposredno) utjecati naš projekt. 

 

 

Na kraju, kao sastavni dio svakog projekta dolazi budžet, odnosno troškovnik projekta. Ova stavka sadrži detaljan pristup svim troškovima i tipovima ulaganja, pri čemu se nužno moramo voditi smjernicama o distribuciji sredstava koje se jasno navode u natječaju.  U samoj pripremi projektne dokumentacije nerijetko se za ovu stavku brine poseban konzultant koji usklađuje sve stavke financijske konstrukcije projekta.

S obzirom na sve gore navedeno, jasno je da je pravovremena priprema projektnih prijedloga ključ uspjeha. Zbog toga je uvijek dobro pregledati i već objavljene natječaje koji bi mogli biti u skladu s našim idejama, te na osnovu njih pripremiti projektne prijedloge koji će biti spremni za idući natječaj.

Ako imate nekih pitanja o ovoj ili sličnim temama obratite mi se na [email protected] ili nam se pridružite u druženju i raspravi na instagram profilu @evaluatorbih

Andrijana Vučić

Autor opis: 
Prehrambeni tehnolog,magistrirala na sveučilištu u Sarajevu. U 16 godina radnog iskustva usko vezana uz oblast kontrole hrane i jačanja kapaciteta sustava. Evaluatorica u procesu pisanja i pripreme projekta.
Slika autora: 
O Autoru
manager.ba