evaluacijom do održivih rezultata

Prvi korak u pripremi dobrog projekta!

Razvoj se planira. Svaki projekt koji želimo pokrenuti ima svoj programski okvir i mora se ostvariti unutar njega.

 

PROČITAJTE VIŠE: Zadatak evaluatora je da vam pomogne da napravite bolji posao!

 

Da bismo osigurali horizontalnu i vertikalnu koordinaciju nužno je ostvariti vezu između politike, programa i projekta.

Hrvatski

Zadatak evaluatora je da vam pomogne da napravite bolji posao!

Koliko puta ste se našli u situaciji da ste pomislili…da sam samo ovo znao ranije, neke stvari napravio bih drugačije.  Da sam se samo malo bolje informirao, znao bi da je netko već bio u istoj situaciji i naišao na isti problem. Upravo to preispitivanje, skupljanje informacija i njihova procjena u pronalaženju najboljeg rješenja je postupak evaluacije.

 

Hrvatski