21.03.2023.
ESG STANDARDI - Info dani
Manager 08 ožujka, 2023

Info dani u Bosni i Hercegovini
ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) STANDARDI

21.03.2023. godine, Mostar, Intera – Tehnološki park, od 11:00 – 14:00 sati

 

ESG je akronim za Environmental, Social and Governance što u prijevodu znači zaštita okoliša, društvena odgovornost i korporativno upravljanje.

Pitanje uvođenja i poštivanja ESG standarda postaju sve više zastupljena u poslovanju, naročito zbog činjenice da odgovorni investitori širom svijeta sve više vode računa o zaštiti životne sredine, poštovanju prava radnika i dobrom upravljanju kompanijama. Trenutno mnoge zemlje Zapadne Evrope uvode ESG standarde u svoja nacionalna zakonodavstva i postaju dijelom obaveze za velike korporacije i ohrabruju potpuno novi set kriterijuma i smjernica za dobro upravljanje. S toga, u budućnosti će sve više i više postojati potreba da kompanije iz BiH, naročito izvozno orijentisane kompanije čiji su partneri u zemljama EU, ispune određene ESG standarde.

Kompanije u Bosni i Hercegovini su postale važan segment globalnih lanaca vrijednosti i privlače sve veći udio direktnih stranih investicija. Međutim, nedostatak razumjevanja i ograničena usklađenost sa standardima i principima ESG-a, postaje sve veći rizik za njihovo poslovanje. Sa druge strane, u BiH postoje mnoge kompanije, a naročito članice Vijeća stranih investitora koje imaju kapacitet, rezultate i dokaze koji potvrđuju da oni kroz svoje prakse, te obaveze, u velikoj mjeri već ispunjavaju ESG standarde.

Info dani imaju za cilj upoznati BH kompanije sa ovim praksama, podijeliti međunarodna i regionalna iskustva o integraciji EGS standarda u donošenje odluka o ulaganju i pokrenuti dijalog o izazovima i mogućnostima usvajanja ESG standarda i načela u osnovnu djelatnost.

Info dane organizuju Foreign Investors Council (FIC)/Vijeće stranih investitora u BiH i Advantis broker a.d. Banja Luka, u partnerstvu sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) i Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove (SECO) švicarskog saveznog odjela za ekonomske poslov u sklopu implementacije projekta "ECA ESG PROGRAM - ESG aktivnosti u Bosni i Hercegovini"

Dodatne informacije i registracija na [email protected]

Video
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Centar za bolesti kralježnice - Liječenje prijeloma i ozljeda kralježnice
NOBEL CORPORATION
Kako je Tornado izbrisao sramotni grafit u Mostaru
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Iskustvo pacijenta – prevencija iznenadne srčane smrti