Vlada FBiH

Kroz interventne mjere podrška gospodarstvu u iznosu od 105 milijuna KM

Financijska sredstva za realizaciju ove uredbe planirana su u Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu, na ekonomskom kodu za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Fond za stabilizaciju privrede.

 

Vlada Federacije BiH jučer je na sjednici usvojila informaciju o potrebi izrade Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, sa sredstvima u iznosu od 105 milijuna KM.

Hrvatski

Vlada FBiH: Za razvoj poduzetništva i obrta 5.390.000 KM

Sredstva za realizaciju ovog programa, u ukupnom iznosu od 5.390.000 KM, bit će isplaćena korisnicima kao nepovratna (grant).

 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih u Proračunu FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Sredstva za realizaciju ovog programa, u ukupnom iznosu od 5.390.000 KM, bit će isplaćena korisnicima kao nepovratna (grant).

Hrvatski

Mikrokreditne organizacije će morati drastično rezati kamate

 

Mikrokreditne organizacije u Federaciji BiH, barem neke od njih, morat će drastično rezati kamatne stope na kredite, ako bude usvojen zakon koji predlaže Vlada Federacije, saznaje BiznisInfo.

Vlada je u maju prihvatila Nacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama, i on je poslat u Parlament na usvajanje. O njemu bi se Parlament FBiH trebao izjašnjavati uskoro.

Ovim zakonom prvi put bi se nametnulo ograničenje kada je riječ o visini kamata na kredite. U nacrtu zakona piše:

Hrvatski

Vladini prijedlozi zakona o doprinosima i porezu na dohodak rasterećuju više, a opterećuju niže plaće u FBiH

Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pozdravljaju ponovno aktiviranje rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rad na donošenju reformskih zakona. Nažalost, prijedlozi zakona o doprinosima i porezu na dohodak FBiH koje je u četvrtak utvrdila Vlada FBiH, iako nazvani reformskim, u suštini su više kozmetički, nego reformski.

Hrvatski

Vlada FBiH prihvatila kredit za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla

Federalna vlada je prihvatila informaciju o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju FBiH za financiranje izgradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla od 450 MW, navodi se u priopćenju Vlade.

Kako je ocijenjeno, Nacrt sporazuma o kreditnoj liniji između Elektroprivrede BiH i Izvozno-uvozne banke Kine predstavlja dobru osnovu za vođenje pregovora i konačno usuglašavanje ovog sporazuma i drugih financijskih dokumenata koji iz njega proizilaze.
Hrvatski