VLADA FBiH
Mikrokreditne organizacije će morati drastično rezati kamate
Manager.ba/Biznis info BiH 12 lipnja, 2018

 

Mikrokreditne organizacije u Federaciji BiH, barem neke od njih, morat će drastično rezati kamatne stope na kredite, ako bude usvojen zakon koji predlaže Vlada Federacije, saznaje BiznisInfo.

Vlada je u maju prihvatila Nacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama, i on je poslat u Parlament na usvajanje. O njemu bi se Parlament FBiH trebao izjašnjavati uskoro.

Ovim zakonom prvi put bi se nametnulo ograničenje kada je riječ o visini kamata na kredite. U nacrtu zakona piše:

– Efektivna kamatna stopa na pojedinačni mikrokredit po djelatnosti ne može biti viša od ponderisanog prosjeka efektivne kamatne stope u mikrokreditnom sektoru u Federaciji, koji ne može biti uvećan za više od 30% u odnosu na prosjek prethodnog kvartala koji objavi Agencija.

Dakle, kamata na pojedinačne kredite neće moći biti više od 30 posto veća od prosjeka.

Inače, prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, prosječna efektivna kamatna stopa na sve kredite u mikrokreditnom sektoru u Federaciji BiH za posljednji kvartal 2017. bila je 24,73 posto, iz čega proizilazi da efektivne kamatne stope na kredite ne bi mogle biti iznad 32 posto.

S druge strane, nekoliko mikrokreditnih organizacija ima prosječne efektivne kamatne stope iznad tog nivoa. Najveće kamate su u MKO Melaha, i u prosjeku iznose 41,85 posto. Prosječne kamate na dugoročne kredite u Melahi su 48,21 posto. Još nekoliko MKO ima slične visine kamatnih stopa.

BiznisInfo je pokušao kotaktirati MKO Melaha, odnosno njenog direktora Jakoba Fincija, s molbom da prokomentiraju nacrt zakona i pojasne da li će smanjiti kamate ako on stupi na snagu, ali nismo dobili nikakav odgovor.

Iz Ministarstva finansija FBiH također, ni nakon više pokušaja, nismo uspjeli dobiti detaljnije pojašnjenje i komentar na predloženi Nacrt. 

Povezani članci

1

2

Video
ANER KRUŠKONJA, OBRTNIČKA KOMORA HNŽ
Koliko se danas isplati biti obrtnik
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!
Savjeti