maršalov plan

Grupa autora prezentirala “Maršalov plan za BiH”

U suštini radi se o reformama kojima se pravednijom raspodjelom postojećih resursa postiže mnogostruki efekt i multiplicira razvoj ekonomije cijele države, i podiže standard svih građana.

 

Na Poslovnom savjetu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, stručno-konzultativnog tijela, sastavljenog od 37 eminentnih poslovnih ljudi koji se nalaze na čelu najvećih kompanija u BiH, ovog tjedna je prezentiran “Maršalov plan za BiH – Prva faza Corona 2”.

Hrvatski