EKOLOGIJA OD PONEDJELJKA
Akcija čišćenja u Općini Novi Grad
Manager.ba Ekologija 24 travnja, 2019
Izvor fotografije:
ZEOS EKO-SISTEM

Povodom Dana planete Zemlje, 18.04.2019. godine organizirana je akcija čišćenja u Općini Novi Grad, lokalitet Saraj Polje.

Ovoj akciji priključio se ovlašteni operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, ZEOS eko-sistem d.o.o., koji je, u suradnji sa Osnovnom školom Aleksa Šantić, Službom za lokalnu samoupravu Općine Novi Grad i predstavnicima mjesne zajednice Saraj Polje, sudjelovao u čišćenju i uređenju mjesne zajednice Saraj Polje.

 

 

Najbitniji sudionici u našem EKO timu danas bili su učenici Osnovne škole Aleksa Šantić, koji su zajedno sa svojim učiteljicama, gđom. Indirom Hadžihasanović i gđom. Sabinom Karović, vrijedno radili, kako bi naši putevi, parkovi i spomen obilježja bili očišćeni od miješanog komunalnog otpada.

Prije same akcije, za učenike organizirana je interaktivna prezentacija o vrsti, štetnostima i pravilnom odlaganju električnog i elektronskog otpada (e-otpada), i to od strane predstavnika društva ZEOS eko-sistem.

 

 

Učenicima su prikazane lokacije i način odlaganja e-otpada, kao i novi kontejneri koji se će biti postavljeni u njihovom naselju.

ZEOS eko-sistem d.o.o. u svibnju mjesecu postavlja 25 novih uličnih kontejnera za električni i elektronski otpad širom Kantona Sarajevo, koji će doprinijeti povećanju stope odvojenog odlaganja otpada, kvalitetnijem načinu života i čišćem okolišu za sve građane Kantona Sarajevo.

Nove lokacije će biti dostupne, zajedno sa ostalim, na web stranici: http://zeos.ba/pages/11/lokacije-ipreuzimanje.

Tagovi:
O Autoru
Manager.ba