SURADNJA
Grad Mostar i INTERA TP potpisali sporazum o suradnji
manager.ba/akta.ba BiH 22 listopada, 2021
Izvor fotografije:
akta.ba

Grad Mostar i INTERA Tehnološki Park potpisali su Sporazum o suradnji u prostorijama Grada Mostara, ovog četvrtka 21.10.2021. godine. Sporazum su potpisali Gradonačelnik Mario Kordić u ime Grada Mostara i izvršni direktor INTERA TP Vedran Šimunović.

 

Zajedno raditi na poboljšanju poslovnog okružja

Polazna točka sporazuma su zajednički interesi i spremnost da svojim aktivnostima u okviru zakonskih nadležnosti, doprinesu stvaranju i poboljšanju poslovnog okružja, kao i unaprijede međusobnu suradnju na području Grada Mostara. 

Grad Mostar i INTERA TP su sporazumom predvidjeli:

  • Aktivnosti za privlačenje digitalnih nomada preko CODE HUB coworking prostora.
  • Potpora poslovnom povezivanju sa dijasporom i privlačenju inozemnih investicija suradnjom kroz Connecto konferenciju.
  • Potpora razvoju start-up kompanija kroz aktivnosti poslovnog inkubatora.
  • Suradnja i partnerstva u implementaciji projekata financiranih od stranih donatora.
  • Suradnju u razvoju koncepta ''pametnih'' gradova i procesa digitalizacije.

 

Usmjeravanje regije ka tehnološkom razvoju

Jedan od motiva uspostave suradnje leži u promociji digitalnih alata i tehničkih znanja, usmjeravanju poduzetnih pojedinaca i investitora ka stvaranju novih kompanija kroz inkubator, tehnološkom razvoju, ali i stvaranju poveznice između gospodarstva i visokog obrazovanja kroz transfer znanja i tehnologija.

U cilju uspostavljanja dugoročne suradnje, predstavnici Grada Mostara i INTERA TP će održavati redovite sastanke te razmjenjivati informacije i kontakte te kreirati projekte na kojima će surađivati.

Potpisivanje sporazuma o suradnji između Grada Mostara i INTERA Tehnološkog parka je važan korak prema boljoj suradnji Grada i realnog sektora, koji će, u konačnici, zasigurno pridonijeti jačanju gospodarskih aktivnosti i doprinijeti novom zapošljavanju u realnom sektoru.

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
Povezani članci

1

2