Federalno ministarstvo

Za financijsku podršku malom i srednjem poduzetništvu više od 7,8 milijuna KM

Riječ je o dodjeli grant sredstava namijenjenih kao subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima, za regresiranje kamata za korisnike kreditno-garantnih programa, te izgradnju poduzetničkih zona, kao i subvencije neprofitnim organizacijama i udruženjima građana.

 

Za direktnu financijsku podršku malom i srednjem podzetništvu u Federaciji BiH u ovoj godini je Prijedlogom budžeta predviđeno 7.870.000 KM. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će planirana sredstva dodijeliti korisnicima kao nepovratna (grant) kroz pet različitih programa.

Hrvatski

Izračunajte oporezivanje svoje plaće

Federalno ministarstvo finansija objavilo je kalkulator plaća prema važećim i predloženim zakonima, čime se radnicima, na osnovu unosa iznosa neto plaće, toplog obroka i prevoza, omogućava uvid u razlike između trenutnog i predloženog načina oporezivanja.

Kalkulator pokazuje da će od predloženih mjera najveću korist imati oni koji zakone predlažu, dok će radnici i dalje ovisiti o “volji” poslodavaca.

Hrvatski