Ekologija od ponedjeljka
Uspješan primjer sistema za upravljanje električnim i elektronskim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine
manager.ba/zeos eko sistem Ekologija 07 rujna, 2021
Izvor fotografije:
ZEOS Eko sistem

„Efikasno i pravilno upravljanje električnim i elektronskim otpadom je zadatak stavljen ispred društva ZEOS eko-sistem d.o.o., koji je u toku 2020. godine uspješno završen uz ostvarenje Pravilnikom propisanih ciljeva. Sakupljena je količina od 2.513 tona, a kontinuiran godišnji rast zbrinutog e-otpada pokazuje stabilnost poslovanja cjelokupnog sistema.

 

Prateći globalne trendove prema Global E-waste Monitor 2020 količine e-otpada se svake godine povećavaju, a Europa ima najveću stopu generiranog otpada po stanovniku godišnje od 16,2 kg/stanovniku, dok u Bosni i Hercegovini taj podatak iznosi 7,8 kg/stanovniku za 2019. godinu. Interesantno je spomenuti da prema podacima WEEE Foruma, Međunarodne zajednice ovlaštenih operatera sistema za sakupljanja e-otpada, svako domaćinstvo u Europi posjeduje u prosjeku 72 električna i elektronska uređaja, od čega je 11 pokvareno ili se ne koristi”, kaže Emil Šehić, direktor društva ZEOS eko-sistem d.o.o. 

 

 

E-otpad se ne može odlagati bilo gdje, stoga je neophodno osigurati što više lokacija s odgovarajućom infrastrukturom i uključiti lokalna komunalna poduzeća u cjelokupnu priču, kako bi zajedno mogli doprinijeti zelenijem okolišu. „Krajem 2021. godine ZEOS eko-sistem planira postavku novih 36 uličnih e-kontejnera u vrijednosti od 62.000,00 KM, koje će staviti na raspolaganje građanima za odlaganje malih aparata promjera do 45 cm“, ističe Šehić, i dodaje da to oslikava važnost postojanja operatera.


Na linku ovdje možete preuzeti primjerak godišnjeg izvještaja društva ZEOS eko-sistem d.o.o. za 2020. godinu. Izvještaj sadrži važne i korisne informacije o radu operatera na području upravljanja električnim i elektronskim otpadom, a koje uključuju: izvještaj o sakupljenim količinama e-otpada, izvještaj o realiziranim aktivnostima, izvještaj o broju društveno odgovornih kompanija, koje ispunjavaju svoju obavezu propisanu Pravilnikom preko društva ZEOS eko-sistem d.o.o.


Besplatna reciklaža za sve

Uloga operatera ogleda se u osiguranju stabilnog i efikasnog sistema zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada,  čiji rezultati nakon punih osam godina poslovanja donose izvanredne rezultate. Zahvaljujući tome danas postoji besplatna usluga preuzimanja e-otpada od pravnih lica, infrastruktura koja obuhvata e-kontejnere, zeleni namještaj i reciklažna dvorišta za sve građane, kao i suradnja s lokalnim nivoima vlasti i nevladinim organizacijama. Sve lokacije mjesta za odlaganje i informacije o besplatnom preuzimanju električnog i elektronskog otpada od pravnih lica, mogu se pronaći na web stranici www.zeos.ba

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja, besplatno zbrinjavanje i suradnju. Možete nas kontaktirati putem e-maila [email protected] ili putem telefona +387 33 628 606.

Zajedno promoviramo vrijednost koju nam predstavlja čista okolina, bez e-otpada.

O Autoru
manager.ba/zeos eko sistem
Najnovije vijesti
Video
ANER KRUŠKONJA, OBRTNIČKA KOMORA HNŽ
Koliko se danas isplati biti obrtnik
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!
Savjeti