ABECEDA EKONOMIJE
LOJALNA KONKURENCIJA
manager.ba Abeceda ekonomije 15 veljače, 2021

Obnovite svoje znanje iz ekonomskih pojmova.

 

PROČITAJTE VIŠE: KOEFICIJENT OBRTAJA ZALIHA

 

 

Definicija preuzeta iz: Mikić, Orsag, Pološki Vokić, Švaljek, EKONOMSKI LEKSIKON, LZMK, MASMEDIA, Zagreb, Lipanj, 2011.

O Autoru
manager.ba