PREPORUKA KNJIGA
Nova knjiga Olge Štajdohar-Pađen: Plivati laboratorijem i ostati živ
manager.ba Regija 30 listopada, 2020

Ova knjiga nije vodič samo za laboratorije nego i za ocjenitelje, interne auditore laboratorija, konzultante i sve zainteresirane strane koje posluju s laboratorijima.

 

Iz tiska je izašla nova knjiga Olge Štajdohar-Pađen: Plivati laboratorijem i ostati živ - Postati i ostati akreditirani laboratorij ili ipak bolje ne...

Laboratoriji su dugo čekali jedan ovakav, univerzalni priručnik u kojem će pronaći odgovore na mnoga pitanja koja si postavljaju godinama i na koja dobivaju različite ili nikakve odgovore.

Ova knjiga nije vodič samo za laboratorije nego i za ocjenitelje, interne auditore laboratorija, konzultante i sve zainteresirane strane koje posluju s laboratorijima.

Autorica sažeto, jasno i slikovito daje objašnjenja za zahtjeve koji su postavljeni pred laboratorije, pogotovo ako se laboratoriji odluče za akreditaciju svojih aktivnosti.

Osim toga, na vrlo jednostavan način objašnjava složene pojmove i procese, tako da laboratorij dobije jasnu informaciju o tome što se od njega očekuje, temelj je za razumijevanje zahtjeva norme ISO/IEC 17025 i u samim akreditacijskim procesima jer se često zna dogoditi da pod istim pojmom laboratorij i ocjenitelj razumijevaju različit sadržaj.

Stoga, ova knjiga je nešto što bi trebao imati svaki laboratorij, auditor, konzultant i ocjenitelj jer će njome svi bolje razumjeti laboratorijske procese oko sebe.

 


SADRŽAJ

1. Što je laboratorij?;

2. Infrastruktura za kvalitetu i mjesto laboratorija u njoj;

3. Akreditirati laboratorij ili ne?;

4. Kako je nastala ISO 17025?;

5. Nepristranost, neovisnost i integritet;

6. Vjerujete li svom ispitnom rezultatu?;

7. Osnovni proces u laboratoriju;

8. Upravljanje dokumentacijom;

9. Laboratorij na tržištu

10. Kako napisati ponudu;

11. Nabava u laboratoriju;

12. Zadovoljstvo kupca;

13. Siguran rad u laboratoriju;

14. Kompetentnost osoblja;

15. Upravljanje ispitnom opremom;

16. Određivanje umjernih razdoblja;

17. Uzorkovanje i rukovanje uzorcima;

18. Osiguranje valjanosti ispitnog rezultata;

19. Razumjeti kontrolne karte;

20. Međulaboratorijske usporedbe;

21. Validacija i verifikacija ispitnih metoda;

22. Procjena mjerne nesigurnosti;

23. Kako treba izgledati ispitni izvještaj ?;

24. Kako (ne) pisati nesukladnosti?;

25. Interni auditi;

26. Rizici, prilike i preventivne radnje u laboratoriju;

27. Tko mora provoditi ocjenu upravljanja? ;

28. Što kad dođu ocjenitelji?;

29. Što kad odu ocjenitelji?,

30. Laboratoriji budućnosti; Norme i druga literatura koje bi vas mogle zanimati; Web-stranice koje bi vas mogle zanimati.
 
Knjiga se može naručiti putem webknjižare: http://www.webknjizara.hr/knjige/ekonomija/plivati-laboratorijem-i-ostati-ziv-postati-i-ostati-akreditirani-laboratorij-ili-ipak-bolje-ne-olga-stajdohar-paden

Ključne riječi: laboratorij, akreditacija, ISO/IEC 17025, infrastruktura za kvalitetu, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela, medicinski laboratoriji, kompetentnost, validacija metoda, međulaboratorijske usporedbe, mjerna nesigurnost, uzorkovanje, umjeravanje, ovjeravanje