Ekologija od ponedjeljka
Djeca kao Mali ambasadori okoliša
manager.ba/zeos eko sistem Ekologija 16 rujna, 2021
Izvor fotografije:
ZEOS Eko sistem

U periodu od 28.11.2019 – 14.09.2021. godine nosioc projekta C.I.B.O.S. d.o.o. u saradnji sa partnerom ZEOS eko-sistem d.o.o. je organizovao ekološko edukativni projekat u oblasti zaštite okoliša i pravilnog odlaganja otpada.

 

Cilj projekta bio je razvoj ekološke svijesti najmlađih učesnika našeg društva, učenika Osnovne škole Osman Nuri Hadžić, kroz angažman djece i njihov zajednički rad uz radionice i praktične primjere reciklaže.

Zahvaljujući svojim učenicima i njihovom angažmanu Osnovna škola Osman Nuri Hadžić je osvojila nagradu za predati otpad u vrijednosti od 1.200 KM, koje će biti utrošene za potrebe škole i dobrobit djece, a razred koji je sakupio najveću količinu otpada je osvojio poklon bon od 1.000 KM. Poklon bon za učenike je obezbijedio nositelj projekta C.I.B.O.S. d.o.o., koji je izvršio i otkup sakupljenog otpada.

O projektu

Naziv projekta: Mali ambasadori okoliša

Trajanje projekta: 28.11.2019. 14.09.2021. (22 mjeseca)

Nositelj projekta: CIBOS d.o.o.

Partner projekta: ZEOS eko-sistem d.o.o.

Učesnik: Osnovna škola Osman Nuri Hadžić

Angažovanih učenika: 895 Sakupljena količina otpada: 4.567 kg

Sakupljena količina e-otpada: 820 kg

Realizovane aktivnosti

1. Prezentacija za učitelje u Osnovnoj školi Osman Nuri Hadžić

2. Edukacija za učenike

3. Sakupljanje i evidencija e-otpada

4. Izrada informativnog vide-a

5. Postavljanje infrastrukture (palete i kontejneri za otpad)

6. Posjeta reciklažnom dvorištu CIBOS za Dan planete Zemlje 22.04.2021. godine

7. Završetak projekta uz maskotu i dodjela nagrada

Rezultati projekta Najviše sakupljene količine otpada:

1. Papir 2.660 kg

2. Željezo 1.693 kg

3. Elektronski otpad 820 kg

Najviše otpada je sakupio:

1. Razred VI – 1 (3.123 boda)

2. Razred II – 2 (2.295 bodova)

3. Razred VII – 3 (1.108 bodova)

Doprinos široj zajednici

Realizacija projektnih aktivnosti sa ciljem doprinosa lokalnoj zajednici i zaštiti okoliša, predstavljaju imperativ svim kompanijama, institucijama i udruženjima, koji kroz svoj rad ili kanale informisanja mogu angažovati veliki broj učesnika. Podrška od strane medija u prenosu važnih informacija je također vrlo važna, sa aspekta izgradnje svijesti stanovništva, sa obzirom da se problem stvaranja i nepravilnog odlaganja otpada najbolje rješava na izvoru njegovog nastanka, a to su domaćinstva. Koristeći pravilne kontejnere, uslugu besplatnog zbrinjvanja elektro otpada koju pruža operater ZEOS eko-sistem sa svojim partnerima poput C.I.B.O.S.-a, građani osiguravaju čistu budućnost i povećavaju kvalitet života u životnoj sredini bez otpada. Uvijek trebamo imati na umu da otpad predstavlja resurs i sirovinu, koja se može obraditi i u konačnici putem reciklaže ponovno iskoristiti za novu svrhu, čuvajući na taj način vrlo ograničene i važne resurse naše planete Zemlje. Sve lokacije e-kontejnera, za e-otpad, građani mogu pronaći na karti putem stranice www.zeos.ba

Tagovi:
O Autoru
manager.ba/zeos eko sistem
Video
STIPE KRIŠTO, B KRUG
Birao je: Njemačka ili Livno
DR. GORAN ĐUZEL, POLIKLINIKA VITALIS
Javni zdravstveni sustav mora biti zdrav
JOSIP MARTINOVIĆ
Hercegovačka vina imaju dobru cijenu, vrijeme je za sljedeću razinu