VLADA FEDERACIJE
Zračnim lukama 23 milijuna KM subvencija
Manager BiH 17 ožujka, 2023

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH donijela pet odluka o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera iz ovogodišnjeg federalnog proračuna, namijenjenih za kapitalne transfere i subvencije javnim poduzećima. Svih pet odluka odnose se na subvencije zračnim lukama, a ukupno je odobreno 23.170.000 KM.

 

Programom utroška kapitalnog transfera Aerodromu Bihać dodijeljeno je 19.700.000 KM za nastavak eksproprijacije zemljišta za potrebe prve faze izgradnje kompleksa, nastavak izgradnje poletno-slijetne staze, te preventivna arheološka istraživanja na lokalitetu izgradnje zračne luke. Sredstva su namijenjena i za troškove geodetskog snimanja prepreka u zonama prilaza za potrebe izrade dizajna procedura letenja, te nadzora nad izvođenjem radova izgradnje poletno-slijetne staze. Bit će utrošena i za izradu idejnih i glavnih projekata izmještanja postojeće vodovodne mreže, izvoda iz projektne dokumentacije, nove stajanke, parkinga za putnike, uposlenike, modularnog putničkog terminala, kontrolnog tornja, zgrade granične policije i carinske kontrole.

Drugim programom JP Aerodrom Bihać odobrena je subvencija u iznosu od 170.000 KM za plaće i naknade uposlenika, te troškove telefonskih, poštanskih usluga, uredskog materijala i energije, kao i za druge prateće troškove i takse.

Dva programa za unaprijeđenje avioprometa u FBiH, u ukupnom iznosu od dva milijuna KM, odnose se na zračne luke Sarajevo i Tuzla. Sredstva u iznosu od milijun KM za Sarajevsku zračnu luku bit će usmjerena za sigurnosni skener, opremu za otkrivanje tragova eksploziva, spremnik za suspektnu prtljagu, opremu za skeniranje obuće, te za radio komunikacijske sustave i metal detektorska vrata.

Tuzlanska zračna sredstva od milijun KM dobila je za putničke stepenice, GPU zemaljski agregat za poslugu zrkoplova, elevator sa produženom rukom, kolica za prtljagu, traktor na električni pogon, tegljač kolica i druge vučne opreme, kao i niskopodni autobus, invalidska kolica za ukrcavanje i iskrcavanje, gumene podmetače i čunjeve, rendgen uređaj za kabinski prtljag, te metal detektorska vrata, rampu, intervencijska vatrogasna odijela i ostalu vatrogasnu opremu. Između ostalog, predviđeni su i radovi na opremanju putničkog terminala, trećeg odlaznog gate-a, kao i rekonstrukcija i radovi na vizuelnom identitetu portirnice, te provedba drugih projekata modernizacije ove zračne luke.

Iznos od 1,3 milijuna KM dodijeljen je Zračnoj luci Mostar. Sredstva su namijenjena za troškove potrošnog materijala za HTZ zaštitu, uredskog i materijala za čišćenje i održavanje, te električne energije i vode, goriva, poštanskih i telekomunikacijskih usluga, plaća i ostalih primanja zaposlenih, stručnog osposobljavanja uposlenika.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vršit će kontinuiran nadzor o utrošku ovih sredstava odobrenih u okviru danas usvojenih programa, te će sa zračnim potpisati ugovore o prijenosu sredstava, provedbi postupaka javne nabavke i izvještavanju o utrošku. Aerodromi su zaduženi da kvartalno izvještavaju resorno federalno ministarstvo o utrošku sredstava, te da najkasnije do 28. veljače naredne godine dostae ukupne izvještaje o utrošenim sredstvima i zajedno sa odlukama nadzornih odbora o usvajanju tih izvještaja, dostave ih Ministarstvu.


Fena / manager.ba

Video
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Centar za bolesti kralježnice - Liječenje prijeloma i ozljeda kralježnice
NOBEL CORPORATION
Kako je Tornado izbrisao sramotni grafit u Mostaru
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Iskustvo pacijenta – prevencija iznenadne srčane smrti