PRIVREDNA ŠTAMPA
ZIPS: Publikacija „700 pitanja i odgovora“ za financijske i pravne profesionalce
Manager.ba BiH 10 svibnja, 2018

Nova “Zbirka pitanja i odgovora iz 2017. godine“, izdanje Privredne štampe d.o.o. Sarajevo sadrži oko 700 pitanja i odgovora i službenih mišljenja pojedinih ministarstava i institucija svih nivoa vlasti, od kantonalnih do državnih.

Teme su sistematizirane u više od 20 različitih oblasti iz financija i prava, kao što su direktni i indirektni porezi, računovodstvo, javne nabavke, radni odnosi, PIO, carine i carinski propisi, stvarno pravo, privredno pravo, obligacioni odnosi, parnični, vanparnični i izvršni postupak, te brojne druge oblasti. 

Zbirka je namijenjena računovodstveno-financijskim djelatnicima i pravnicima u BiH kako bi im olakšala primjenu zakonske regulative pri donošenju važnih poslovnih odluka. 

Pitanja iz ovog praktikuma proizašla su iz poslovanja i iskustva privatnih i javnih kompanija, samostalnih poduzetnika, obrtnika, računovodstvenih agencija i drugih fizičkih osoba i pravnih subjekata koji su pretplatnici stručno-informativnog časopisa ZIPS. Odgovore na pitanja dali su financijski i pravni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom iz različitih oblasti. 

– Ovaj priručnik ima za cilj olakšati primjenu propisa u vrijeme aktualnih reformi u BiH, sve u funkciji zakonitog i efikasnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi – izjavio je Almir Alispahić, urednik izdanja ZIPS. 

Publikacija sadrži prilog “Aktuelna sudska praksa iz građanskog i upravnog prava“ koja obuhvaća najaktualnije odluke Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, te okružnih i privrednih sudova u RS-u. 

Također, Zbirka sadrži i bibliografiju objavljenih tekstova u stručnom časopisu ZIPS.