POTPORE
ZHŽ Poticaji za malo gospodarstvo
Manager.ba/bljesak.info BiH 01 listopada, 2020
Izvor fotografije:
bljesak.info

Subvencioniranje kamate će se odobriti i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita.

 

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavilo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih proračunom ŽZH za 2020. godinu.

Kako je priopćilo ovi ministarstvo, programom se osiguravaju bespovratna poticajna financijska sredstva za subvencioniranje dijela obračunatih troškova kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za nabavku osnovnih sredstava, opreme, ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata malog gospodarstva (gospodarska društva i obrtnici).

Subvencioniranje kamate će se odobriti i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita.

Subvencionira se dio godišnje kamatne stope u visini od 2% na odobrena kreditna sredstva kod komercijalnih banaka, koja su podignuta u 2018. i 2019. godini i koja imaju kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8%.

Ostvareni poticaji služe za ulaganja u obavljanje registrirane djelatnosti, o čemu korisnici dostavljaju dokaz uz Izvješće o utrošku sredstava.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su u većinskom privatnom vlasništvu, i koji imaju sjedište i ulažu na području Županije Zapadnohercegovačke, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme. 

Tagovi:
Povezani članci

1

2