KONFERENCIJA EU PROJEKTI
Zadarska razvojna agencija povukla preko 3 mil. eura iz EU fondova
Manager.ba BiH 07 rujna, 2018

U sklopu Konferencije EU projekti koja će se održati 14.9.2018. u INTERA Tehnološkom parku u organizaciji Apriori BH i Ureda vlade ŽZH za europske integracije Renata Marušić iz zadarske agencije za razvoj ZADRA NOVA, predstaviti će uspješan EU projekt Coworking Zadar – suradnjom do inovacija u vrijednosti 700.000,00 € financiranog iz IPA Programa Europske unije.

Projekt je posljednje dvije godine održiv razvojem COIN coworking prostora i godišnje okuplja oko 30 stalnih korisnika i preko 500 posjetitelja. 

 

ZADRA NOVA je sudjelovala u projektima ukupne vrijednosti preko 3mil. eura

 

Vaša agencija uskoro preuzima ulogu regionalnog koordinatora za Ministarstvo regionalnog razvoja RH. Koliko ste do sad „povukli“ sredstava iz EU?

U svojstvu partnera i nositelja projekta do sad smo proveli ili provodimo preko 30 projekata iz različitih europskih programa, a čija vrijednost je preko 3 mil. EUR-a.

Radi se u većoj mjeri o međunarodnim projektima koji su uključivali preko 100 međunarodnih partnera, a u provedbi je sudjelovalo oko 40 zaposlenika ZADRE NOVE koja se naj taj način profilirala kao poligon za praktično učenje pripreme i provedbe europskih projekata na regionalnoj razini – kazala je Renata Marušić, koja je od 2013. voditeljica Odjela za provedbu EU projekata u Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.  

 

Najveći problem nedostatak ljudskih kapaciteta i odgovarajućih znanja

 

Iza Vas su brojni EU projekti na kojima ste surađivali kao nositelj ili partner. Koji su najveći izazovi s kojima ste se susreli?

Nedostatak odgovarajućih znanja i ljudskih kapaciteta značajan je nedostatak za kvalitetniju pripremu i provedbu EU projekata.

ZADRA NOVA, kao regionalni koordinator pruža pomoć u pripremi i provedbi projekata za sva javno – pravna tijela na svojem području, što osim izuzetnih vještina vezanih za strateško planiranje, zahtjeva i odgovarajuću specijalizaciju ovisno o području i specifičnostima teme koja se prijavljuje - zaključuje predstavnica ZADRA NOVE, iznimno uspješne agencije za razvoj.

 

Provedeni projekti najbolje govore o regionalnoj agenciji za razvoj – ZADRA NOVA

 

Područje djelovanja odnosi se na područje Zadarske županije, a ZADRA NOVA kao pokretač regionalnog razvoja sudjeluje u pripremi i provedbi svih značajnijih projekata koji su financirani iz EU sredstava.

Rezultati suradnje ZADRE NOVE s lokalnim partnerima i sudionicima razvoja odnose se u prvom redu na infrastrukturne projekte koji su donijeli nove vrijednosti i sadržaje, navodimo njih nekoliko:

- "Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače“ i njegov nastavak
- „Zadar baštini“ vezani su za kulturno-turističku promociju Zadra
- „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija“ – poboljšanje poduzetničke infrastrukture
- „InZadar 2.0“ – obnova poduzetničkog inkubatora  

 

 

Konferencija EU projekti »Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan« na kojoj će Renata Marušić predstaviti uspješne projekte ZADRA NOVE održat će se u petak 14.09.2018. u Mostaru u organizaciji Apriori BH – Agencije za profesionalno usavršavanje i Ureda Vlade ŽZH za europske integracije.

Dodatne informacije i prijave na Konferenciju EU projekti pročitajte na web-stranici www.euprojekti.apriori.ba . 

  • Connect Agencija
  • Euro-Express d.o.o.
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Euro-Express d.o.o.