PROJEKTI
Za projekt podrške zapošljavanju dodatnih 50 milijuna eura
manager.ba/biznisinfo.ba BiH 11 lipnja, 2021
Izvor fotografije:
biznisinfo.ba

Riječ je o projektu koji se sastoji od dvije komponente, a namijenjen je provođenju mjera za ublažavanje pandemije COVID-19.

 

Federalna vlada je podržava inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) – Svjetske banke budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta podrške zapošljavanju u BiH-II – dodatno financiranje u iznosu do 50 milijuna eura, od čega se polovina sredstava odnosi na Federaciju BiH.

Prihvaćena je i informacija o ovom kreditu kao osnovi za vođenje pregovora, te zadužena federalna ministarstva financija te rada i socijalne politike da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora s IBRD-om i utvrđivanju konačnih uvjeta zaduženja.

Federalno ministarstvo financija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usuglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Riječ je o projektu koji se sastoji od dvije komponente, a namijenjen je provođenju mjera za ublažavanje pandemije COVID-19.

Prva komponenta će omogućiti povećanje upošljavanja putem javnih poziva Federalnog zavoda za zapošljavanje kao što je upošljavanje mladih, zatim teško upošljivih kategorija,  i žena, samozapošljavanje, zapošljavanje novonezaposlenih, a u skladu s Planom i programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Druga se odnosi se na povećanje formalnog zapošljavanja u privatnom sektoru ciljnih grupa radi očuvanja integriteta financijskih fondova javnih službi za zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje, kako bi djelomično bili pokriveni izdaci izazvani naglim porastom novoprijavljenih nezaposlenih osoba u vrijeme pandemije.

  • Euro-Express d.o.o.
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • Euro-Express d.o.o.
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
Povezani članci

1

2

Tagovi: