INVESTICIJE
Za kapitalne investicije u TK 2,5 milijuna KM
manager.ba/akta.ba BiH 20 srpnja, 2021
Izvor fotografije:
akta.ba

Ovim izmjenama, uz prethodno planirane investicije u iznosu od 1,5 milijuna KM, planirana je raspodjela novih 1 milijun KM.

 

Na jučer održanoj sjednici Vlada TK je izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava s potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu.

Ovim izmjenama, uz prethodno planirane investicije u iznosu od 1,5 milijuna KM, planirana je raspodjela novih 1 milijun KM.

"Od ukupno 2,5 milijuna KM, najveći dio planiran je u oblasti obrazovanja, 900.000,00 KM.  Uz sredstva za prioritetna ulaganja u sisteme grijanja školskih objekata i sanitarne čvorove, osigurano je 150.000,00 KM za izgradnju novog školskog objekta OŠ „Banovići Selo“ u Banovićima. Podsjećamo stari školski objekt ove škole je ugrožen širenjem eksploatacijskog polja RMU Banovići, zbog čega je odlučeno da se za učenike ove škole na novoj lokaciji izgradi novi moderan školski objekt. Također, 40.000,00 KM planirano je za završetak radova na izgradnji područne škole Devetak, JU OŠ „Puračić“ Lukavac", navodi se u saopćenju.

Javnoj ustanovi „Centar za obrazovanje i odgoj i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla“ odobreno je 49.900,00 KM za izgradnju toplinske podstanice i priključenje na sistem daljinskog zagrijavanja.

Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli je za nabavku opreme za trenažni proces odobreno 37.000,00 KM.

Za ulaganja u pravosudne institucije u oblasti pravosuđa odobreno je ukupno 446.260,00 KM, a za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Soda So u Tuzli, planirane su 63.000,00 KM.

U oblasti kulture, za građevinske radove na započetoj rekonstrukciji dijela zgrade JU Muzej istočne Bosne, planirano je 150.000,00 KM.

  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2

Tagovi: