TURIZAM
Za aerodrom Mostar 3,5 milijuna KM
manager.ba/biznisinfo.ba BiH 08 travnja, 2021
Izvor fotografije:
biznisinfo.ba

Kontinuiranom potporom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Vlade Federacije BiH Aerodrom Mostar je u prethodnih nekoliko godina odradio značajan broj kapitalnih investicija koje su povećale kvalitetu i sigurnost usluga, te subvencioniranjem podržao aktivnosti uspostavljanja redovitih linija.

 

Ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić boravio je u radnoj posjeti Aerodromu Mostar.

U toku posjete v.d. direktora Ivan Ljubić upoznao ga je sa situacijom na Zračnoj luci Mostar i stanjem u svjetlu promijenjenih uvjeta rada i poslovanja uzrokovanog pandemijom COVID-19, sa problemima sa kojima se Zračna luka Mostar susreće, ali i sa budućim planovima i statusu pregovora sa zrakoplovnim kompanijama o uvođenju redovitih sezonskih linija.

Kontinuiranom potporom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Vlade Federacije BiH Aerodrom Mostar je u prethodnih nekoliko godina odradio značajan broj kapitalnih investicija koje su povećale kvalitetu i sigurnost usluga, te subvencioniranjem podržao aktivnosti uspostavljanja redovitih linija.

Ministar je zahvalio na upoznavanju sa situacijom, izrazio svoju opredijeljenost za nastavak pružanja potpore opstanku i razvitku Zračne luke – aerodroma Mostar do njene financijske samoodrživosti te najavio skoro potpisivanje ugovora kapitalnog i tekućeg transfera.

Ukupna vrijednost Ugovora za ovu zračnu luku iznosi 3,5 milijuna konvertibilnih maraka, od čega se 1 milijun odnosi na program utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim poduzećima”, za unaprjeđenje zračnog prometa, a 2,5 milijuna na program utroška sredstava kapitalnog transfera “Kapitalni transfer javnim poduzećima”.

Sredstva će biti utrošena za subvencioniranje dijela tekućih troškova, izradu projektne dokumentacije, obnavljanje horizontalne signalizacije, video sustava za identifikaciju i instaliranje odgovarajućih softverskih paketa za podršku, vatrodojavni sustav i servis hidrantske mreže, vatrogasnu opremu, rekonstrukciju krova terminalne zgrade, nabavku i formiranje sustava za opskrbu gorivom.

Upravo je Ministarstvo na čijem je čelu gosp. Lasić dalo najznačajniju financijsku potporu opstanku ovog gospodarskog subjekta koji je jedan od karika turističkog i gospodarskog razvitka grada Mostara, regije Hercegovina i ovog dijela Federacije BiH i države BiH, te mu je gosp. Ljubić zahvalio na posjetu i razumjevanju važnosti opstanka i rada Zračne luke – aerodroma Mostar.

Tagovi:
Povezani članci

1