Vedran Markotić

Titula autora: 
doc.dr.sc.
Autor opis: 
Specijalist radiodijagnostike u SKB Mostar, predavač na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, predavač na Medicinskom fakultetu Foča, Univerzitet Istočno Sarajevo, osnivač i predsjednik udruge Sanus Motus.
Slika autora: