DUALNO OBRAZOVANJE
Uspostavljena platforma za dijalog o dualno organizovanom stručnom obrazovanju i saradnji između dva mjesta učenja, stručnih škola i kompanija
manager.ba 01 kolovoza, 2022

Efikasno dualno organizovano stručno obrazovanje značajno doprinosi tome da nove generacije steknu kompetencije potrebne za kvalifikovan stručni rad u privredi, za odgovorno građansko učešće u društvu i za ugodan život u porodici.

 

Dualno organizovano stručno obrazovanje može najbolje postići ovaj cilj ako se teorija i praksa, ideje i realizacija dobro kombinuju u smislu organizacije i didaktike, i ako razvoj kompetencija prevazilazi fokus na jasno definisanim zadacima u kompanijama.

S ciljem da se iskustvo učenja u stručnoj školi obogati praktičnim iskustvom na poslu i da se procesi učenja na poslu struktuiraju, kreirana je platforma za dijalog o dualno organizovanom stručnom obrazovanju i saradnji između stručnih škola i privatnog sektora na teme od zajedničkog interesa. Platforma je rezultat niza radionica na temu saradnje glavnih aktera između dva mjesta učenja. 

Predstavljeni su primjeri dobre prakse kako bi se mentori inspirisali idejama i polaznim osnovama za obuku učenika u kompanijama, ali i da bi predstavnici Komora i stručnih škola dobili vrijedan uvid u to kako bi dualno organizovano stručno obrazovanje moglo funkcionisati.

Radionice su održane u bliskoj saradnji s Privrednom komorom Kantona Sarajevo i Privrednom komorom Republika Srpske u Banja Luci. Sljedeća radionica je već u planu i ona će se održati u septembru u Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona.

Radionice su održane u okviru projekta „Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke. Projekat podržava partnerske škole u uspostavljanju i realizaciji dualno organizovanog stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada..

Video
MARKO ĐUZEL, ZRAČNA LUKA MOSTAR
Dao sam im prazan papir da kažu što žele da se vrate
ARSLAN MESIHOVIĆ
Čovjek u kiltu proizvodi najuzbudljivije pivo u regiji
UGROŽENA PITKA VODA U HERCEGOVINI
Čuvajmo jame naše jer one pune čaše