VIŠESTRUKI PROBLEMI
Udruga poslodavaca FBiH zatražila izuzeće profesionalnih vozača iz ograničenja boravka u EU
Manager BiH 06 veljače, 2023

Udruga poslodavaca FBiH uputila je voditelju Delegacije EU u BiH i specijalnom predstavniku EU Johannu Sattleru dopis u kojem traži izuzeće profesionalnih vozača iz odredbi ograničenog boravka u zemljama Europske unije.

 

Prema Uredbi 2018/1806 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. godine, državljanin zemalja koje nisu članice EU, unutar bilo kojeg razdoblja od 180 dana, na teritoriji EU, neprekidno ili u više prekinutih intervala, maksimalno može boraviti 90 dana. Takva odredba stvara ogromne prepreke za puni angažman profesionalnih vozača te od kompanija u kojima su zaposleni zahtjeva upošljavanje većeg broja radnika nego što je stvarno potrebno.

Problem boravka vozača na teritoriji EU, obzirom na propise o radu vozača, multiplicira se iz razloga što vozači moraju praviti zakonom predviđene pauze, te na taj način se dodatno produžava njihov boravak na teritoriji EU. U stvarnosti, da bi kompanija mogla obavljati međunarodni prijevoz robe ili putnika, morala bi uposliti duplo veći broj vozača na isti broj vozila, jer jedan vozač bi praktično bio na poslu, dok bi drugi vozač bio u Bosni i Hercegovini i čekao povratak kamiona ili autobusa kako bi nastavio sa radom.

Udruženje napominje da ovo nije ekonomski održivo i funkcionalno, te da postoje ozbiljne prijetnje po očuvanje lanaca isporuke u dominirajućem cestovnom prijevozu tereta u vrijeme kontinuiranog rasta robne razmjene sa EU i istovremenog nedostatka velikog broja profesionalnih vozača na tržištu rada.  

Otvara se i pitanje prava profesionalnih vozača, koji dozvoljeno vrijeme boravka u EU od 90 dana, u bilo kojem vremenskom razdoblju od 180 dana, u cijelosti koristi za izvršavanje poslova profesionalnog vozača, tj. na rad, zbog čega su mu uskraćena prava na turističke i druge posjete državama EU, a koja na raspolaganju imaju ostali građani.

Udruga poslodavaca u FBiH smatra da profesiju, kakva je vozač autobusa ili kamiona, ne treba tretirati gore navedeni propis, odnosno traži da se vozači kamiona i autobusa izuzmu iz odredbi ograničenog boravka u EU. Ovo iz razloga što isti nisu na teritoriji EU da bi tamo živjeli ili radili nego su to osobe koje obavljaju radni zadatak koji je započeo i završio u Bosni i Hercegovini.

U cilju prevazilaženja problema s kojima se susreću kompanije koje se bave prijevozom putnika i tereta, UPFBiH traži od Delegacije EU u BiH pokretanje inicijative da se profesionalni vozači u cestovnom prijevozu, iz država izvan EU prostora, tretiraju na isti način kako je uređen boravak pilota i brodara u zemljama članicama EU.

Naime, odredbom člana 6. stav 1. tačka b) spomenute Uredbe definirano je država članica može predvidjeti iznimke od obveze posjedovanja vize predviđene u članku 3. ili od izuzeća od obveze posjedovanja vize predviđenog u članku 4. u odnosu na članove civilne posade zrakoplova i plovila tijekom izvršavanja njihovih dužnosti. S tim u vezi potrebna je izmjena i dopuna člana 6. u stavu 1. tačka b) Uredbe u kojem je potrebno dodati i „civilne posade autobusa i kamiona u međunarodnom prijevozu putnika i tereta".

Manager.ba

Povezani članci

1

2

Video
Željko Kiauta, poduzetnik iz Francuske
Od nogometnih škola Veleža i Lyona do platforme Sportiw
DAVORIN VIDAČKOVIĆ, GUMA M
Izazov je i užitak voditi tvrtku simbol automobilske branše
IVICA SIVRIĆ, REDAH
Javni sektor je često u sukobu umjesto u partnerstvu s privatnim