TURIZAM
U PLANU KATEGORIZACIJA SVIH HOTELA I REGISTRACIJA SEOSKIH GOSPODARSTAVA U FBIH
manager.ba/business-magazine.ba BiH 22 lipnja, 2022


Turizam u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) jedan je od najperspektivnijih sektora ekonomije koji je tokom proteklih pet godina bilježio značajan rast i imao koristi od rastućeg globalnog turističkog tržišta i većeg broja turista koji su dolazili u Bosnu u Hercegovinu (BiH).

 

Utemeljen na kulturnim i historijskim dobrima i netaknutoj prirodi, avanturistički, vjerski, zdravstveni, ruralni i kulturni turizam je tokom protekle decenije doveo do većeg broja posjeta turista i raznovrsnijih turističkih modela i tako obezbijedio niz različitih društveno-ekonomskih pogodnosti za ekonomiju, uključujući nova radna mjesta, privlačenje stranih investicija, promociju poduzetništva i poticanje ulaganja u infrastrukturu.

Sa svojom netaknutom prirodom, izvrsnom gastronomskom ponudom, te bogatim kulturnim i historijskim naslijeđem Federacija BiH se može pohvaliti nekim od dragulja Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Raznolikost i broj destinacija, te prirodne atrakcije nude posebna i uzbudljiva iskustva koja mogu potaći dolazak većeg broja turista i povećati ulaganja.

Period od 2022. do 2027. godine obilježava novu fazu razvoja turizma čvrsto utemeljenog na principima održivosti kojima se promovira odgovoran i sveobuhvatan rast.

Jedan od ciljeva razvoja turizma i turističke ponude na prostoru Federacije BiH u sljedećih pet godina, točnije do 2027. godine, planira se povećati kapacitet zračnog prometa za 20 posto.

TAKOĐER, BROJ SMJEŠTAJNIH KAPACITETA – SOBA TREBA SE POVEĆATI ZA NAJMANJE 20 POSTO TE REALIZIRATI 20 NOVIH TURISTIČKIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA TEMELJENIH NA POTREBAMA TRŽIŠTA.

TURIZAM EKONOMSKI POKRETAČ

Tretirajući turizam kao veliki pokretač ekonomskog razvoja i branšu u kojoj se mogu otvarati brojna nova radna mjesta, prema planu resornog ministarstva, potrebno je napraviti nekoliko važnih koraka u boljem oglašavanju turističke ponude, jačanju stručne radne snage s kojom je ova branša deficitarna.

Neki od njih su da se realizira 20 novih turističkih infrastrukturnih projekata zasnovanih na potrebama tržišta.

Plan je sve hotele kategorizirati prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i programu kategorizacije nadležnih institucija, spostaviti sistem kategorizacije banja i lječilišta prema kriterijima usklađenim sa priznatim međunarodnim standardima za banjski i welness turizam (poput ISO 17679 i ISO 21426).

Potrebno je omasoviti registraciju ruralnih smještajnih jedinica (seoskih domaćinstava) na nivou FBiH s ciljem minimalnog obuhvata od 75 posto svih smještajnih jedinica koje oglašavaju svoju ponudu online, osmisliti i promovirati 50 novih iskustava za turiste u lokalnim zajednicama širom FBiH.

Unaprijediti i promovirati minimalno 15 lokalnih poljoprivrednih / kulinarskih / gastro / ruralnih turističkih događaja. Unaprijediti postojeće turistički klastere Una-Sana Klaster, Turistički klaster Hercegovina, Visit Blidinje, te uspostaviti nove turistički klastere koji uključuju minimalno tri dodatna zaštićena područja (Zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo, Zaštićeni pejzaž Konjuh i spomenik prirode Tajan) sa svrhom upravljanja, monitoringa i promocije najmanje 25 novih ekoturističkih proizvoda.

Potrebno je izgraditi najmanje 10 tematskih staza, izgraditi centre za posjetioce ili slične usluge u turizmu u najmanje pet lokaliteta nasljeđa uspostavljeno ili unaprijeđeno najmanje pet festivala. Izvršiti stalnu kategorizaciju ugostiteljskih objekata koji vrše uslugu smještaja u domaćinstvu i ruralnom turizmu.

Ovakve planove iznijelo je Federalno ministarstvo turizma i zaštite okoliša kroz Strategiju razvoja turizma od 2022. do 2027. godine, koja se, nakon obavljenih javnih konzultacija i prihvaćenih sugestija, tek treba usvojiti na nivou Vlade FBiH i oba doma federalnog Parlamenta.

Kako bi se ovi ciljevi ostvarili, FBiH je utvrdila ove mjere u pogledu razvoja turističkih proizvoda koji će se realizirati putem namjenskih mjera i aktivnosti.

Bosna i Hercegovina, opredijeljena za ispunjavanje uslova na putu ka evropskim integracijama, sprovodi neophodne aktivnosti na usklađivanju zakonodavstva i drugih obaveza koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU.

Prema reformama koje se nalažu iz procesa evropskih integracija, Strategija razvoja turizma FBiH 2022–2027. doprinosi pozitivnom poticaju poslovnog okruženja, poljoprivrede, zaštite prirodne sredine, energetske efikasnosti, građevinarstva, trgovine, drugih uslužnih djelatnosti te cjelokupnog gospodarstva FBiH.

Ova strategija doprinosi i euroatlantskim integracijama.

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo