VODNO BOGATSTVO
U društvu smo vodom najbogatijih zemalja, ali do kada?
Manager BiH 22 ožujka, 2023

Nestašica pitke vode u svijetu bit će najveći problem u 21. stoljeću, jer 40 posto stanovništva planete nema čiste izvore pitke vode. To nije posljedica nedostatka vode, koja je konstanta u prirodi, već povećanja broja stanovnika planete, klimatskih promjena, urbanizacije, poljoprivrede i industrije, a posebno onečišćenja površinskih voda

 

Središnja manifestacija obilježavanja Svjetskog dana voda održana je danas u Sarajevu pod motom "Budi promjena". Cilj kampanje je potaći ljude na poduzimanje akcije kako bi promijenili načine korištenja, odnosno gospodarenja vodom.

Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo Sead Delić ističe da se svake godine 22. marta skreće pažnja na zaštitu voda, zaštitu od voda i održivo upravljanje vodnim resursima.

"U BiH ovaj dan se obilježava različitim naučno stručnim, edukativnim sastancima, sa ciljem da se skrene pažnja na vodu. Ovogodišnji moto nam poručuje da nemamo vremena da čekamo kada je u pitanju zaštita voda, već moramo krenuti na svim poljima kako bismo u konačnici sačuvali vodu i život na planeti. Oni koji imaju vodu ne obraćaju pažnju na njenu zaštitu, dok oni kojima je uskraćena paze, čuvaju, često se bore za nju, a mnogi gube živote zbog nestašice pitke vode" izjavio je Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo Sead Delić.

Napominje kako će nestašica pitke vode u svijetu biti najveći problem u 21. stoljeću, jer 40 posto stanovništva planete nema čiste izvore pitke vode. Kako je kazao, to nije posljedica nedostatka vode, koja je konstanta u prirodi, već povećanja broja stanovnika planete, klimatskih promjena, urbanizacije, poljoprivrede i industrije, a posebno onečišćenja površinskih voda.

BiH spada u red vodom najbogatijih zemalja. Sa 9.460 kubičnih metara vode po stanovniku BiH je prva u regiji i peta u Europi. To ne mora značiti kako će u budućnosti imati dovoljne količine pitke vode, jer prema posljednjoj studiji Agencije vezano za održivost i dugoročnu opskrbu stanovništva vodom, te za potrebe industrije, poljoprivrede i drugih grana, vode će biti dovoljno za nekoliko desetljeća.

"To ne znači kako tu vodu ne možemo onečistiti. Svim akterima u BiH će biti pravi izazov očuvati čiste i pitke vode. Morat ćemo raditi na podizanju svijesti o važnosti očuvanja voda, počev od osnovnih škola pa nadalje. Potrebna su i daleko veća financijska sredstva za sektor voda" dodao je Delić.

 

Godišnje u svijetu umire 1,4 milijuna ljudi, a 74 milijuna živjet će kraće zbog bolesti nastalih korištenjem vode loše kvalitete, neodgovarajućih sanitarnih uvjeta i problema s higijenom. Danas, jedna od četiri osobe diljem svijeta nema ispravnu vodu za piće.

Najnoviji podaci pokazuju kako vlade moraju raditi u prosjeku četiri puta brže kako bi ispunile cilj na vrijeme, a to je „voda i kanalizacija za sve do 2030. godine“.

Predstavnica Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Alma Imamović napominje kako je ovo ministarsvo pokrenulo izradu strateško – planskih dokumenata, a usvojeni i objavljeni su planovi za upravljanje vodama.

"U proceduri je izrada planova zaštite rizika od poplava, a prošle godine smo pokrenuli i reformsku agendu za oblast vodnih usluga. Žao mi je što građani nisu više uključeni u ove reformske procese, jer svi moramo biti dio promjene u očuvanju vodnih resursa" kazala je.

Raspoloživi podaci potvrđuju kako Bosna i Hercegovina trenutno ne eksploatira više vode nego što dozvoljavaju bilancne pričuve. kako bi takvo stanje i dugoročno održali, potrebno je osigurati racionalno korištenje resursa, smanjiti onečišćenje i provoditi mjere za očuvanje prirodnog vodnog režima koliko god je to moguće, uz primjenu principa održivog upravljanja vodama.

Prošle godine usvojeni su planovi upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save i vodno područje Jadranskog mora u FBiH. Ovim planovima predviđen je cijeli niz mjera koje je potrebno realizirati od 2022 do 2027. godine, a sve s ciljem postizanja dobrog stanja voda.

 

OZBILJNO UPOZORENJE
Previše je otpada u jamama u okolici Mostara, pitka voda je ugrožena

Direktor Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar Damir Mrđen napominje kako provedba planova često nije izvodiva zbog nedostatka sinergije institucija, kao i da očuvanju vodnih resursa može doprinjeti svaki pojedinac, počev od jutarnjeg pranja zuba i načina na kojima građani raspolažu vodom.

- Ciljevi koje su Ujedinjeni narodi postavili za 2030. godine ne mogu biti niti teoretski ispunjeni, jer bi trebalo aktivnosti četiri puta ubrzati. Tu ne govorim samo o BiH, nego i mnogim članicama Europske Unije koje su s provedbom mjera počele mnogo ranije – naveo je Mrđen.  

U skladu s principima EU Direktive o poplavnim rizicima i zakonskom regulativom, u FBiH, uz podršku EU, u toku je realizacija projekta izrade Planova upravljanja rizikom od poplava u Federaciji BiH. U toku je postupak javnih konsultacija na nacrte ovih dokumenata koji predviđaju set strukturnih i nestrukturnih mjera, čime će na određen način biti definirano šestogodišnje djelovanje u oblasti zaštite od štetnog djelovanja voda u skladu s principima EU.

Nažalost, kako ni prostori u BiH nisu pošteđeni od ekstremnih hidroloških događaja te uz konstantnu devastaciju prostora uz vodotoke, izgradnju u vodozaštitnim zonama i pretvaranje pojedinih riječnih korita u deponije otpada - očuvanje vodnih resursa postaje sve zahtjevniji zadatak.


Fena / Manager.ba

 

 

Povezani članci

1

2

Video
ANER KRUŠKONJA, OBRTNIČKA KOMORA HNŽ
Koliko se danas isplati biti obrtnik
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!