PROJEKTI
Trebinje dobiva istraživački centar po uzoru na Petnicu u Srbiji
manager.ba/ba.ekapija.ba BiH 21 rujna, 2021
Izvor fotografije:
ba.ekapija.com

Projekt istraživačke stanice, koju, po uzoru na srbijansku Petnicu, planiraju pokrenuti u Trebinju zahvaljujući Fondaciji Riste i Trifuna Petrovića, koji su svoju imovinu u Beogradu ostavili ovom gradu radi osnivanja spomenute stanice, ponovo je aktiviran.

 

Projekt je najprije bio zamišljen da se realizira u školskom objektu u selu Zgonjevo, ali je potrebno mnogo sredstava da se on renovira, pa će se razmatrati još neke opcije.

- Milijun maraka je na računu i stoji na raspolaganju, ali to nije tako jednostavno, jer se od pomenute sume, prema strogim klauzulama, može iskoristiti oko 300.000 maraka, što nije dovoljno za realizaciju plana jedne moderne pedagoške ustanove koja bi bila čitav jedan sistem, od boravka do rada talenata u ovoj stanici, zbog čega treba dobro sagledati sve mogućnosti i iskombinirati uvjete koje imamo - kaže Slađana Skočajić, načelnica Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje grada Trebinja.

U kombinaciji su, kako kaže i kako je navedeno i na nedavno održanom zasjedanju lokalne skupštine, i neki prostori u gradu, poput nove gimnazije, objekta koji gradi biznismen Rodoljub Drašković i koji će biti moderno i funkcionalno opremljen, sa svim potrebnim suvremenim učilima i drugim sredstvima za rad.

Zbog toga su i gradski odbornici bili suglasni da je potrebno u budućnosti sagledati mogućnosti komparativnog rada u prostoru nove gimnazije i prostorijama u selu Zgonjevu. Prostoru novog gimnazijskog objekta u prilog ide i činjenica da su u blizini Studentski i Đački dom, zajedno sa menzom, što bi na jednom mjestu zaokružilo ovaj proces onako kako je i zamišljen.

- I Petnica funkcionira tako, da se na jednom mjestu organizira rad učenika i da raspolaže uvjetima za boravak, što je u ovom slučaju idealno rješenje, jer su smještajni kapaciteti, zajedno sa ishranom, odmah preko puta zgrade nove gimnazije - kaže Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, koji je od početka uključen u realizaciju ovog projekta.

Braća Risto i Trifun Petrović su svoju imovinu u Beogradu oporukom ostavili područnoj školi u selu Zgonjevo, koja pripada Osnovnoj školi Vuk Karadžić iz Trebinja, a koja je ugašena 1980. godine zbog nedostatka đaka.

Oporukom nasljeđene nekretnine godinama su donosile prihod od rente, od koje je bilo predviđeno da se škola obnavlja učilima i knjigama, također i njeno bolje održavanje, kao i stipendiranje nadarenih učenika, posebno učenika iz Zgonjeva, a kasnije se Fondacija odlučila na nove aktivnosti.

  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2

Tagovi: