INVESTICIJE
Tomislavgrad traži investitora za vjetroelektranu
manager.ba/biznisinfo.ba BiH 11 kolovoza, 2020
Izvor fotografije:
biznisinfo.ba

Izgradnja objekta pojedinačne vjetroelektrane „VT Vidikovac 900 kW” mora biti izvršena prema Idejnom projektu koji je uradilo društvo „Energocontrol” d.o.o. Mostar prema kojem je odabrana najpovoljnija vjetroelektrana tip E-44 900 kW, ENERCON GmbH, Njemačka.

 

Općina Tomislavgrad objavila je javni oglas za izgradnju vjetroelektrane. Riječ je zapravo o oglasu za osnivanje prava građenja na građevnom zemljištu u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad radi izgradnje vjetroelektrane „VT VIDIKOVAC 900 kW”.

Dobitnik će biti izabran putem javnog nadmetanja, odnosno licitacije. Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Postupak provođenje javnog oglasa i odabir najpovoljnije ponude izvršit će Komisija za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad 8. septembra 2020.

Izgradnja objekta pojedinačne vjetroelektrane „VT Vidikovac 900 kW” mora biti izvršena prema Idejnom projektu koji je uradilo društvo „Energocontrol” d.o.o. Mostar prema kojem je odabrana najpovoljnija vjetroelektrana tip E-44 900 kW, ENERCON GmbH, Njemačka.

Pravo građenja osniva se na period od 30 godina, s mogućnošću produženja tog perioda ako vlasnik zemljišta nakon isteka ugovorenog roka bude imao interes za postojanje izgrađenog objekta.

Cijena jednokratne naknade za zemljište je 9.926,25 KM, koju je stjecatelj prava građenja dužan platiti jednokratno kao ukupan iznos i troškove provođenja upravnog postupka u iznosu 300 KM.

Tagovi:
Povezani članci

1

2