RENEXPO INTERHYDRO
Summit o hidropotencijalima Zapadnog Balkana u Salzburgu
Manager.ba 09 studenog, 2018

29. studenog 2018. godine u Salzburgu, u okviru najveće hidroenergetske platforme u Europi, RENEXPO® INTERHYDRO održat će se 1. samit i biznis sastanak ‚Investirajte u Zapadni Balkan’. 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija I Hrvatska predstavit će svoje potencijale i buduće hidroenergetske projekte. 

U okviru Energetske zajednice sve balkanske države su se obvezale da povećaju svoj udio obnovljivih izvora energije na 25-40% u proizvodnji električne energije.

U sektoru hidroenergije, potencijal mnogih rijeka, koji je i dalje daleko od eksploatacije za proizvodnju električne energije, može se bolje iskoristiti selektivno kroz niz velikih projekata i izgradnju malih hidroelektrana.

 

Novo tržište je interesantno investitorima ali i kompanijama koje traže partnere u ovoj regiji

 

Samit i sastanak "Invest in Balkan Region" informira o stanju u pojedinim zemljama u regiji, planiranim i implementiranim projektima, financiranjem, kao i pravnim i poreznim aspektima za projekte hidroenergetike u regiji.

Diskutirat će se o uvjetima zakonskog okvira, ekonomske efikasnosti sa financijskih i ekoloških aspekata. 

Trenutne izazove i financijske mogućnosti za hidroenergiju predstavit će i Svjetska banka.  

Cilj je potencijalnim investitorima pokazati mogućnosti tržišta, učiti se od već realiziranih projekata i uspostaviti nove kontakte kako bi promovirali potencijal hidroenergije u regiji.

Sa Zapadnim Balkanom kao partnerskom regijom, ovogodišnji RENEXPO® fokusira se na umrežavanje između Zapadne i Istočne Europe’ - izjavila je Jelena Bunčić, marketing menadžer REECO kompanije, ujedno i moderator konferencije.

 

Neke zemlje su već ponudile koncesije za zanimljive lokacije

 

Osvrnuvši se na ukupni hidropotencijal u BiH, kroz izgradnju novih hidroelektrana uz rekonstrukciju postojećih, može se doći do dodatnih 2.000 MW, te se na više od 400 mikrolokacija na rijekama širom BiH može postići kumulativno povećanje od još 1.000 MW.

Agencija za strana ulaganja FIPA kao i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, predstavit će potencijale i buduće projekte BiH.

Također, očekuje se i delegacija sačinjena od predstavnika javnih institucija i privatnih kompanija. 

Druge teme na samitu uključuju trenutne okvirne uvjete, praktično iskustvo, komponente u izgradnji elektrana, skladištenje energije, direktni marketing i ekološki aspekti hidroenergije. 

Program konferencije možete pogledati na sljedećem LINKU, kao i REGISTRACIJU . 

RENEXPO® INTERHYDRO pruža pregled svih aspekata hidroenergije kao efikasnog, pouzdanog i skladišnog oblika energije koji čini neophodan doprinos održivom snabdijevanju energijom.

U konferencijski program uključeni su stručnjaci iz oblasti hidroenergije, poslovanja i industrije, vlasti i zajednica, politike i nauke iz cijele Europe.

Dodatne informacije na: www.renexpo-hydro.eu .