PROJEKTI
Suglasnost za korištenje zemljišnih čestica za poddionicu Mostar jug–Tunel Kvanj
manager.ba/akta.ba BiH 30 srpnja, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen, odnosno ostaju upisane u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro.

 

Federalna vlada dala je suglasnost JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra u katastarskim općinama Gnojnice, Ortiješ i Kosor za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Buna, poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj.

Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen, odnosno ostaju upisane u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro.

Davanjem na korištenje ovih zemljišnih čestica javnog dobra uređuju se stvarno-pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
Povezani članci

1

Tagovi: