NACRT ZAKONA O UNUTARNJOJ TRGOVINI
Stižu jasnija pravila prilagođena novom vremenu
Manager BiH 07 lipnja, 2024

Rad nedjeljom, automatske benzinske crpke, regulacija elektroničke trgovine i prodajnih akcija neke su od novina u Nacrtu novog zakona o unutarnjoj trgovini...


Mogućnost elektroničke trgovačke evidencije, uvođenje radnog vremena prodajnih objekata koje utvrđuje trgovac u razdoblju od ponedjeljka do subote, u ukupnom trajanju od 90 sati, kao i uvođenje neradne nedjelje u većini prodajnih objekata u Federaciji, neke su od ključnih odrednica nacrta Zakona o unutarnjoj trgovini, a o kojemu će se obaviti niz javnih rasprava, piše Večernji list BiH.


Iznimke

iako nije jedina novina, U fokusu javnosti je članak 17. nacrta navedenog zakona, a koji predviđa kako radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u razdoblju od ponedjeljka do subote, u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno, koje trgovac samostalno raspoređuje. isti članak navodi kako su prodajni objekti zatvoreni nedjeljom uz iznimke. Objašnjava se kako se navedene odredbe ne primjenjuju na cvjećarnice, pekarnice, suvenirnice, objekte tradicionalnih i starih obrta. Odredbe se ne bi primjenjivale ni na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su dio cjeline željezničkih i autobusnih kolodvora i zračnih luka, benzinskih crpki, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih objekata, muzeja i parkova prirode, grobalja i specijaliziranih prodavaonica vezanih uz prodaju na grobljima. Na kraju, odredbe se ne bi odnosile na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima, stolovima i u boksovima na tržnicama na malo, kao ni na dragstore.

- Usvojeni nacrt zakona praktički sublimira sva ranija rješenja u sferi obavljanja djelatnosti trgovine, ali i uvodi sasvim nove odredbe i mjere koje se nisu mogle provesti izmjenama i dopunama važećeg propisa. Predložena je neradna nedjelja kao pravilo u radu prodajnih objekata. Definirali smo i iznimke - kazao je federalni ministar trgovine Amir Hasičević.

 

Automatske benzinske crpke

U nacrtu zakona pojavljuje se zakonska obveza podizanja sigurnosti izravnog samousluživanja na benzinskim crpkama, i to, uz ostalo, kroz uspostavu nadzora zaposlenog osoblja, dok automatika za iskakanje mora biti namještena tako da se transportna jedinica nakon prodaje odabrane količine goriva automatski isključuje u određenom vremenskom roku. Također, automati moraju biti opremljeni razumljivom uputom, a kako bi se spriječile prijevare, automati moraju biti namješteni tako da se plaćanje vrši prije točenja goriva. 


Elektroničke trgovine

Detaljnije se uređuje i elektronička trgovina, odnosno prodaja na daljinu koja predstavlja trgovinu robom na malo. 

Propisuje se obveza trgovca registrirati se za tu vrstu trgovine. Za obavljanje trgovine na daljinu trgovac mora osigurati poslovni prostor za obavljanje administrativnih poslova, odgovarajuće skladište za robu koju prodaje i odgovarajući prostor za higijensko-sanitarne potrebe. 

Nacrtom se propisuje kako roba u prometu mora imati deklaraciju koja mora biti napisana na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. 


Regulacija prodajnih akcija 

Trgovac na malo može davati osobite prodajne poticaje potrošačima, od rasprodaja akcijskih i sezonskih prodaja, promotivnih prodaja pa do sajamske i prodaje pojedinim skupinama potrošača. U tom slučaju obveza trgovca je utvrditi, u pisanoj formi, pravila kada provodi postupak posebne vrste podaje te ih jasno, vidljivo i čitko istaknuti.

Nacrt donosi i niz drugih odredbi koje za cilj imaju učinkovitije uređen sustav unutarnje trgovine, uz potpunija i preciznija uređenja predmetne oblasti.


Večernji list | Manager.ba

 

Povezani članci

1

Video
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!
DIREKTNA SURADNJA
ASA Bolnica i AKH iz Beča donose izvrsnost u zdravstvu