POUZDANOST 2017
"SAMN" Tuzla za proizvodnju, promet i usluge: Tradicija duga 40 godina
Manager.ba BiH 24 listopada, 2017

"SAMN" Tuzla je društvo za proizvodnju, promet i usluge, čija je primarna djelatnost Tehnički pregled svih motornih i priključnih vozila sa bogatim iskustvom skoro četrdeset godina.

„Naš moto je sigurnost, solventnost i stabilnost poslovanja, profesionalnost i stručnost u radu, timski i zajednički rad i princip stalnog ulaganja. Nastojimo omogućiti vlastitoj kreativnosti i kompaniji da nam služi na tom putu. Naša životna umijeća, sposobnosti adaptivnog i pozitivnog ponašanja, pozitivno razmišljanje o radu i poslovanju omogućavaju nam da se efikasno nosimo sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života i svakodnevnim uslovima poslovanja“, istaknula je Azra Suljkić, dipl.ing, direktor kompanije.

S obzirom da je tehnički pregled vozila djelatnost od općeg društvenog interesa kako iz aspekta sigurnosti prometa na putevima, tako i ekologije, od 1997. godine kontinuirano se vrši modernizacija ispitivačke opreme i edukacija stručnog kadra.

S ciljem boljeg razumijevanja i kvalitetnijeg informiranja o pozitivnim propisima, inoviran je pristup vlasnicima motornih i priključnih vozila s namjerom preventivnog djelovanja, doprinosa kvaliteti ispravnosti vozila i sigurnosti u prometu.

Posebnost ove kompanije je mogućnost neposredne uključenosti vlasnika u uvid ispravnost vlastitog vozila. Stručno osoblje pomaže vlasnicima vozila da otkriju eventualne nedostatke na vozilu koji mogu utjecati na sigurnost samog vozila i putnika u njemu, na sigurnost ostalih sudionika u prometu, te osigurati da vozila u prometu što manje štetno utječu na okoliš. Također, informiraju vlasnike svih motornih i priključnih vozila o uvjetima iz propisa bitnih sa gledišta sigurnosti vožnje i sigurnosti sudjelovanja u prometu.

„Našu pouzdanost i poslovanje zasnivamo na sposobnosti da koristimo vlastite snage, da usvajamo nove koncepte, da napravimo pravi izbor i da se kontinuirano usavršavamo. Naša najveća vrijednost jeste pozitivan stav. Pouzdanost gradimo na vlastitim sposobnostima, uspjesima i vlastitoj aktivnosti. Zahvaljujući takvoj poslovnoj politici uspjeli smo i dalje se uspješno razvijamo u veoma konkurentnom okruženju“, kazala je Azra Suljkić, dipl.ing, direktor kompanije.

Uz visoku kvalitetu usluga tehničkog pregleda BRZO, KVALITETNO i POUZDANO pružaju usluge Homologacija, Certificiranje (Atesti) ADR; LPG; prepravke i rekonstrukcija vozila, Baždarenje analognih i digitalnih tahografa, CEMT potvrde za prijevoz robe u međunarodnom transportu.

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2