PROJEKTI
REZULTATI: Donosimo listu korisnika poticajnih grant sredstava u 2019. godini
Manager.ba/akta.ba BiH 09 kolovoza, 2019

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je liste korisnika poticajnih grant sredstava tekućih transfera za 2019. godinu.

Potencijalna rang lista korisnika grant sredstva do visine planiranih sredstava utvrđena je po pojedinim projektima.

Tako se osam inovatora našlo na spisku za poticaje inovatorima-pojedincima, slijede 17 dobitnika za poticaje udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama, te osam korisnika za unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture, tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka). 

Poticaji su za opstanak tradicionalnih i starih zanata dodijeljeni su za 46 obrta, dok je poticaje za razvoj vezanih i posebnih obrta dobilo 64 aplikanata.

159 korisnika našlo se na listi za poticaje novoosnovanim subjektima MSP, koji, kako se navodi u napomeni, neće moći ostvariti pravo sufinanciranja troškova doprinosa za zaposlene po ovom projektu, ukoliko su ostvarili pravo sufinanciranja istih, po istom osnovu i za istu namjenu, a po projektima Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Nakon što se izvrši usaglašavanje podataka, konačna lista uspješnih aplikanata odnosno traženi iznos od ovoga ministarstva, bit će korigirani za sve korisnike programa FZZO-a.

Sredstva po projektu 8, koja su bila namijenjena za jačanje konkurentnosti MSP-a dobilo je 51 potencijalnih korisnika. 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zadržava pravo da izvrši korekciju potencijalnih rang lista korisnika grant sredstava, ukoliko se naknadno utvrdi da je učinjen eventualni propust prilikom utvrđivanja istih, ili se obezbijede dodatna sredstva za pojedine projekte na osnovu odluke Vlade Federacije BiH.

Sva pravna i fizička lica kao konačni korisnici poticajnih sredstava bit će naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu potpisivanja Ugovorao dodjeli poticajnih financijskih sredstava.

Podnositelji prijava, čiji nazivi ili imena nisu objavljeni u predloženim potencijalnim rang listama korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2019. godinu, o razlozima zbog kojih nisu objavljeni u listama, mogu se upoznati uvidom u listu podnositelja prijava koji nisu uvršteni na potencijalnu rang listu korisnika grant sredstva tekućih transfera za 2019. godinu iz formalno pravnih razloga, koja je objavljena na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba. pored naprijed navedene liste.

Na istoj web stranici ministarstva biće objavljena i lista podnositelji zahtjeva koji su zadovoljili uvjete javnog natječajaa, ali zbog nedostatka sredstava, odnosno nedovoljnog broja bodova nisu uvršteni u potencijalnu rang listu.

Tagovi:
Povezani članci

1

2