REDAH
REDAH s partnerima u borbi protiv pandemije Co-Vid19
Manager.ba/redah.ba BiH 02 travnja, 2020
Izvor fotografije:
redah.ba

U organizaciju su uključeni APH, INTERA TP, LINNOVATE TP, Drvni klaster Hercegovine i brojne druge kako privatne firme tako i organizacije podrške tržištu.

 

Od početka krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, obrambeni sustav Hercegovine kreiran je kroz nekoliko paralelnih aktivnosti.

Kroz organizacije podrške s područja Hercegovine  sudionici se organiziraju koordiniraju i pripremaju kako bi pomogli zdravstvenom sektoru u nabavci osnovnih sredstava, ali i sofisticiranih uređaja.

U organizaciju su uključeni APH, INTERA TP, LINNOVATE TP, Drvni klaster Hercegovine i brojne druge kako privatne firme tako i organizacije podrške tržištu.

Ministarstvo zdravstva  Herceg-bosanske županije, prepoznaje ovu koordinaciju kao vrijednog partnera te s Asocijacijom za regionalni razvitak  REDAH-a, uz poziv upućen Linnovate Tehnološkom Parku kreira se sustav koordinacije nabave potrebnog materijala i opreme za zdravstvene organizacije.

Ideja se javila u REDAH-a, prepoznajući potrebu sistematizacije i boljeg protoka informacija u svrhu dolaska do stvarnog stanja ponude i potražnje za medicinskom opremom i potrepštinama u ovoj borbi. Na poziv iz REDAHa odazvalo se poduzeće COX 4 d.o.o., suosnivač Linnovate Tehnološkog Parka, s planom da se izradi jedinstvena aplikacija, a u podršku se uključuje i poduzeće MSS d.o.o..

U vrlo kratko vrijeme izrađen je https://sustav.krizne.logistike.cox4.eu/, odnosno Web aplikacija dostupna online. Svrha aplikacije jeste objediniti ponudu i potražnju kriznih potreba zdravstvenoga sektora kao i proizvodnih kapaciteta za medicinsku opremu i sredstva potrebna u borbi protiv pandemije virusa COVID-19. Aplikacija je pokrenuta u utorak 31/03/2020 a u tijeku je priprema i unos podataka od strane zdravstvenih organizacija.  

Aplikacija rješava problem sustavnog prikupljanja potreba svih uključenih zdravstvenih organizacija, te objedinjuje podatke na razini gradova te županija/kantona. Podaci i analize su dostupni u realnom vremenu, ali njihova dostupnost i točnost ovisi isključivo na valjano i na vrijeme unesenim informacijama.

Nakon uspješnog testiranja, prezentirana je ministarstvima zdravstva HNŽ, ŽZH i HBŽ koji su izrazili veliki interes, te je već počela implementacije. U drugoj fazi implementacije, integrirat će se gospodarski sektor, kako bismo na jednu lokaciju postavili i ponudu i potražnju.  

Poduzeće COX 4 d.o.o. je vlasnik ove aplikacije, koju je ustupio na korištenje cijeloj Federaciji BiH za vrijeme trajanja krizne situacije uzrokovane korona virusom.

Sve zainteresirane organizacije javnog, privatnog i nevladinog sektora, koji mogu doprinijeti ili žele pristupiti ovom sustavu, trebaju se javiti REDAH-u za početak implementacije. Imajući u vidu sve veće potrebe ne samo zdravstvenih službi, ovaj sustav će pomoći koordinaciji svih sudionika borbe protiv pandemije i koji će pomoći vraćanju krize u upravljive okvire.

Tagovi:
Povezani članci

1